Πρόσκληση για τα κούλουμα στο Κάτω Σχολάρι - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόσκληση για τα κούλουμα στο Κάτω Σχολάρι


//Ανακοίνωση Πολιτισμού Δήμου Θέρμης


Η Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου μας περιμένει με όλους τους τοπικούς φορείς σε μια μέρα γεμάτη σαρακοστιανά εδέσματα - κέφι - χορό και φυσικά πέταγμα του χαρταετου!

𝝟𝝰𝝷𝝰𝞀ά 𝝙𝝴𝞄𝞃έ𝞀𝝰 
𝟭𝟴 𝝡𝝰𝞀𝞃ί𝝾𝞄  
στο 𝝘ή𝝿𝝴𝝳𝝾 𝝖𝝿ό𝝺𝝺𝞈𝝼𝝰 𝝟.𝝨𝞆𝝾𝝺𝝰𝞀ί𝝾𝞄
στις  𝟭𝟭:𝟬𝟬
𝝥𝝰𝞀𝝰𝝳𝝾𝞂𝝸𝝰𝝹ά 𝝟𝝾ύ𝝺𝝾𝞄𝝻𝝰 
𝝥𝝰𝞀𝝰𝝳𝝾𝞂𝝸𝝰𝝹ή 𝞅𝝰𝞂𝝾𝝺ά𝝳𝝰 
𝝻𝝴 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ή, 𝞆𝝾𝞀ό 𝝹𝝰𝝸 
𝝿𝝾𝝺ύ 𝝹έ𝞅𝝸


Συμμετέχουν όλοι οι τοπικοί φορείς.
  • Δήμος Θέρμης  
  • Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου '' Ἀνέβζηγος Ἀροθυμία '' 
  • Α.Μ.Ο. Απόλλων Κάτω Σχολαρίου 
  • ΚΑΠΗ Κ.Σχολαρίου 
  • Σύλλογος Πολιτισμού και εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου 
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Κ.Σχολαρίου 
  • Πολιτισμός Δήμου Θέρμης