Φορολογικές δηλώσεις: Πότε επιβάλλονται πρόστιμα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε επιβάλλονται πρόστιμαΜε πρόστιμα και κυρώσεις θα βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες που δεν θα τηρούν τους νέους κανόνες για τις όπως αυτό προκύπτει από τις αλλαγές που συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση.Αναλυτικά, κατά την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων οι πολίτες και οι λογιστές δεν θα πρέπει να υποπέσουν στις παρακάτω παραβάσεις για να μην πληρώσουν πρόστιμα:


Εάν είναι ανακριβής η φορολογική δήλωση και το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που έγινε από τη Φορολογική Διοίκηση, τότε ο πολίτης υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς που προκύπτει προς καταβολή ως εξής:


➛10% του ποσού της διαφοράς: 

Αυτό γίνεται εάν το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,


25% του ποσού της διαφοράς: 

Αυτό γίνεται εάν το ποσό αυτό ξεπερνά το ποσοστό 20% και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,


50% του ποσού της διαφοράς: 

Αυτό γίνεται εάν το ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.


Ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α/ παρακρατούμενου φόρου

Οι πολίτες που θα υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α/ δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου, θα πληρώσουν πρόστιμο που θα είναι ίσο με ποσοστό 50% επί της διαφοράς.


 POS

Οι υπόχρεοι που θα υποβάλλουν ανακριβή δήλωση κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας POS θα πληρώσουν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.


Ε9

Οι πολίτες που θα υποβάλλουν ανακριβή δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα καταβάλλουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. 

Εάν όμως υποβληθούν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του έτους τότε θα επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον σε αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. 

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – πράξεις προσδιορισμού φόρου που συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.