Βροχή παραπόνων για τις τηλεπικοινωνίες – Αποσυνδέσεις, μικρές ταχύτητες, παραπλάνηση - Τι προτείνει η ΕΚΠΟΙΖΩ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βροχή παραπόνων για τις τηλεπικοινωνίες – Αποσυνδέσεις, μικρές ταχύτητες, παραπλάνηση - Τι προτείνει η ΕΚΠΟΙΖΩ
Απογοητευμένοι οι καταναλωτές από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ελλάδα. Καταγγέλλουν συχνές αποσυνδέσεις και χαμηλότερες ταχύτητες από αυτές που πληρώνουν.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, το 25.48% των καταγγελιών που δέχθηκε αφορούσαν τις τηλεπικοινωνίες. Αν και οι ταχύτητες του διαδικτύου τείνουν σταδιακά να αυξηθούν, καταγράφονται εκατοντάδες χιλιάδες παράπονα.

Συγκεκριμένα, τα συνηθέστερα είναι αποσυνδέσεις στη σταθερή τηλεφωνία, ταχύτητες πολύ πιο χαμηλές από τις ονομαστικές. Οι καταναλωτές καταγγέλλουν επίσης μονομερείς ενέργειες και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από τους παρόχους, καθώς και παράτυπες χρεώσεις, οι οποίες και έχουν αποτελέσει κατά καιρούς «αγκάθι» στις σχέσεις εταιρειών και πελατών.

Τέλος, μετά το μπλόκο της κυβέρνησης σε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, οι πάροχοι έβαλαν όρους στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων με πλάγιες χρεώσεις. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Vodafone που ανεβάζει το πάγιο κατά 1.5 ευρώ λόγω πληθωρισμού και επενδύσεων δικτύου. Η ΕΚΠΟΙΖΩ από την πλευρά της αναφέρει τα συνηθέστερα προβλήματα:

Τα προβλήματα αφορούν:

 1. Υψηλές χρεώσεις.
 2. Έλλειψη ανταγωνισμού/ολιγοπωλιακές καταστάσεις.
 3. Έλλειψη συγκρισιμότητας και αδιαφάνειας διαφόρων πακέτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές.
 4. Αμφισβητήσεις λογαριασμών.
 5. Αθέμιτοι και Καταχρηστικοί όροι στις συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας. Δυσνόητοι, πολύπλοκοι και τεχνικοί οροί καθόλου φιλικοί στους καταναλωτές (ψιλά γράμματα).
 6. Ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση.
 7. Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους παρόχους για προηγμένες υποδομές δικτύων.
 8. Πλημμελής παροχή υπηρεσιών – χαμηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο[2], αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και ονομαστικής ταχύτητας και συχνές διακοπές.
 9. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλανητικές διαφημίσεις) ως προς τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μη ξεκάθαρη και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών.
 10. Καθυστέρηση στα αιτήματα.
 11. Συνεχείς οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες.
 12. Αυθαίρετη ενεργοποίηση υπηρεσιών.
 13. Μεγάλη καθυστέρηση ή/και μη αποκατάσταση βλαβών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ είχε προτείνει για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών:
 1. Ουσιαστική εποπτεία από την ΕΕΤΤ προς όφελος και των δυο πλευρών: καταναλωτών – τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
 2. Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία ανήκει σήμερα στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ, ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να αναλάβει θεσμικά την αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στον έλεγχο συγκεντρώσεων.
 3. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω δικτύων Νέας Γενιάς (FTTH).
 4. Είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών παρόχων.