Πόθεν έσχες: Ανοίγει η υποβολή των ετήσιων Καταστάσεων - Τι γίνεται με την εφαρμογή υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πόθεν έσχες: Ανοίγει η υποβολή των ετήσιων Καταστάσεων - Τι γίνεται με την εφαρμογή υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων


Υποβολή ετήσιων Καταστάσεων 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της σελίδας του pothen.gr, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του ν. 5026/2023,
η εφαρμογή υποβολής των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 (χρήση 2022) από τους αρμόδιους φορείς θα είναι εκ νέου διαθέσιμη από 19/2/2024 έως 25/2/2024 για τυχόν ανάγκες τροποποίησης/υποβολής των καταστάσεων αυτών.

Υποβολή Ετήσιων Δηλώσεων Π.Κ. έτους 2023 (χρήση2022)
Στο άρθρο 119 του ν. 5072/2023 (Α’ 198) με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023» που δημοσιεύθηκε προσφάτως ορίζεται ότι οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων θα υποβάλλονται ως εξής:

α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 31η.3.2024, και

β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) υποβάλλονται μέχρι και την 30ή.6.2024.

Οπως αναφέρεται και στη πλατφόρμα, η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2023 (χρήση 2022),
θα γίνει στην νέα εφαρμογή ΠΟΘΕΝ που θα ενσωματώνει τις προβλέψεις του ν.5026/2023.Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την διάθεση της νέας εφαρμογής ΠΟΘΕΝ,

Συστήνεται να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον ιστότοπο του πόθεν έσχες https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html για να ενημερώνεστε από τις σχετικές ανακοινώσεις και υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες (τηλ. 210 4802100) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html όπου βρίσκεται το Εγχειρίδιο Χρήσης καθώς και συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις.
Βασική Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων

Oι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, όλων των υπόχρεων, προς όλα τα όργανα ελέγχου του ν.3213/2003, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής (www.pothen.gr.). Η αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας που καθιστά κάποιον υπόχρεο, ενώ η ετήσια υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πριν αρχίσετε τη συμπλήρωση της δήλωσής σας, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα, για την ταχύτερη ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών πληροφοριών και τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, στοιχεία:

► Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου/Μ.Σ.Σ. και ανήλικων τέκνων, καθώς και τη σχετική πράξη που σας καθιστά υπόχρεο υποβολής ΔΠΚ.

► Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

► Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι σχετικές βεβαιώσεις για υπόλοιπο αυτών στο τέλος έτους εκδίδονται από τις τράπεζες ατελώς, εντός 3 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει.

► Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, Repos, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια κτλ.) που περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.

► Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.

► Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

► Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας.

► Παραστατικό αγοράς, ή/και σχετική πράξη φορολογικής αρχής, ή/και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τη δήλωση κινητών μεγάλης αξίας.

► Στοιχεία οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα (αφορά μόνον τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α).

Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (δήλωση αρχικού διορισμού, εντός 90 ημερών, από την απόκτηση ιδιότητας που καθιστά κάποιον υπόχρεο), τα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που δημιουργεί την υποχρέωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική επισύναψη δικαιολογητικών κατά την υποβολή της ΔΠΚ, είναι υποχρεωτική μόνον για όσους ανήκουν σε κατηγορίες υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων προσώπων (βλ. συχνή ερώτηση 31 στην αρχική σελίδα του ΠΟΘΕΝ).