Εκσυγχρονισμό των προϋποθέσεων έκδοσης αδειών οδήγησης ζήτησε η ευρωπαϊκή επιτροπή - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εκσυγχρονισμό των προϋποθέσεων έκδοσης αδειών οδήγησης ζήτησε η ευρωπαϊκή επιτροπήΌλα δείχνουν πως αλλάζουν τα δεδομένα για όλους τους οδηγούς, τόσο τους νέους, όσο και τους παλαιότερους…


Η ευρωπαϊκή επιτροπή αναγνωρίζοντας την έκταση των αλλαγών που βιώνει ο κλάδος των μεταφορών, προέβη στην πρόταση για εκσυγχρονισμό των προϋποθέσεων έκδοσης αδειών οδήγησης εντός των συνόρων της Ένωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο την επιμόρφωση των οδηγών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, αυτόματης οδήγησης και περιβαλλοντικών πρακτικών. Με λίγα λόγια στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στις μετακινήσεις μας.

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει άλλωστε πως τα σημερινά αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με τα προ 20ετίας αυτοκίνητα;

Το πνεύμα των ρυθμίσεων που προτείνει η Επιτροπή συνοψίζεται στη διαρκή ανανέωση και ενημέρωση των οδηγικών δεξιοτήτων, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και τις βιώσιμες μεταφορές. 

Οι εν λόγω επιμορφώσεις θα πραγματοποιούνται περιοδικά και συγκεκριμένα κατά τις φάσεις ανανέωσης των οδηγικών αδειών.
Συνεπώς, τα… θρανία είναι κοντά για όλους τους οδηγούς.

Κατά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου Karima Delli, τονίζεται η σημασία της ενσωμάτωσης των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στο πλαίσιο της οδηγικής πρακτικής, υπογραμμίζοντας την αξία της ενημέρωσης για τους οδηγούς όλων των ηλικιών.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή αυτών των νέων διατάξεων θα σημάνει την αναβάθμιση των διαδικασιών ανανέωσης των οδηγικών αδειών, όπου η περιοδικότητα και οι προϋποθέσεις θα αλλάξουν.

Η πρόταση αυτή εκκρεμεί επικύρωσης και αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου μέσα στις επόμενες εβδομάδες.


newsauto.gr