Απλούστερη η διαδικασία σύστασης Επιχειρήσεων από την 1η Μαρτίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Απλούστερη η διαδικασία σύστασης Επιχειρήσεων από την 1η ΜαρτίουΞεκινάει από την 1η Μαρτίου 2024, σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους, η χρήση πρότυπων καταστατικών σύστασης όλων των νομικών μορφών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα προκειμένου να απλουστευτεί και να ομογενοποιηθεί η διαδικασία σύστασης εταιρείας.


Αυτό προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια και στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα πρότυπα σύστασης.

Αυτά τα πρότυπα σύστασης αφορούν σε 17 νομικούς τύπους και θα είναι, σταδιακά, διαθέσιμα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).


Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

➭Από την 1η Μαρτίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ανώνυμη Εταιρεία, την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, την Ετερόρρυθμη Εταιρεία και την Ομόρρυθμη Εταιρεία.

Από την 1η Μαΐου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Αστική Εταιρεία, την Κοινοπραξία, και την Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία.

Από την 1η Ιουλίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Αστικό Συνεταιρισμό, την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας και την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών.

Από την 1η Οκτωβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού.