Εκλογές 8ης Οκτωβρίου: Μέχρι 31/8 ανοιχτή η ηλεκτρονική πύλη υποβολής υποψηφιοτήτων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εκλογές 8ης Οκτωβρίου: Μέχρι 31/8 ανοιχτή η ηλεκτρονική πύλη υποβολής υποψηφιοτήτων


Σημαντική καινοτομία των επερχόμενων Αυτοδιοικητικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023, αποτελεί η θέση σε λειτουργία, για πρώτη φορά, της ηλεκτρονικής εφαρμογής («Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων») για τη δήλωση των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των υποψηφίων και την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ήδη δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και του υπουργού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημητρίου Παπαστεργίου «Καθορισμός της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών».

Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίσθηκε η Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ως τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων η 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59

Η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων (εφεξής «πύλη») είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής παρέχεται σε:

α) όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/περιφερειάρχες για την υποβολή υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις Αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

β) όλους του υποψηφίους για την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους.

γ) όλους τους αρμόδιους προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων για τον έλεγχο υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των συνδυασμών.

δ) έναν διαχειριστή ανά συνδυασμό, που μπορεί να υποδεικνύεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι τελικής υποβολής του συνδυασμού.