Αποτελέσματα έρευνας του ΕΠΙΨΥ σχετικά με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στην εφηβεία. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αποτελέσματα έρευνας του ΕΠΙΨΥ σχετικά με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στην εφηβεία.

 


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου την Κυριακή 23 Απριλίου, το ΕΠΙΨΥ αρχίζει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πανελλήνιας Έρευνας για τις Συμπεριφορές που Συνδέονται με την Υγεία των Εφήβων (HBSC/WHO 2022) με το πρώτο θεματικό τεύχος με τίτλο "Βιβλίο και ανάγνωση στην εφηβεία".

Στην Ελλάδα, δύο στους 5 εφήβους 11, 13 και 15 ετών διαβάζουν αυτή την περίοδο κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο εκτός σχολείου, αλλά το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τα δημογραφικά και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά τους.

Η ανάγνωση βιβλίων κι η έκθεση των εφήβων σε πλήθος βιβλίων στο σπίτι συνδέονται με συμπεριφορές που προάγουν την ψυχοκοινωνική υγεία.

Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.250 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών από 428 σχολεία της χώρας.
Συμπεράσματα 

Η έρευνα αποτυπώνει την έκταση και τη σημασία της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων από τους εφήβους, καθώς αυτή φαίνεται να συνδέεται με συμπεριφορές που προάγουν την ψυχοκοινωνική τους υγεία. 

Τα ευρήματά της αναδεικνύουν επιπλέον μια διαφοροποιημένη πρόσβαση των εφήβων στο βιβλίο στο σπίτι. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι διαβάζουν λιγότερο, κάτι που πιθανώς συνδέεται με την αύξηση αφενός των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, αφετέρου της κοινωνικοποίησης τους εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, οι έφηβοι οικογενειών χαμηλότερου (αναλογικά) οικονομικού επιπέδου και οι έφηβοι που διαμένουν εκτός Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης φαίνεται να εκτίθενται σε χαμηλότερο αριθμό βιβλίων στο σπίτι, συγκριτικά με τους ομοτίμους τους από οικογένειες υψηλότερου οικονομικού επιπέδου και μητροπολιτικών περιοχών—εύρημα που υπογραμμίζει την ανάγκη της περαιτέρω καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και ανάπτυξης των Σχολικών Βιβλιοθηκών σε όλα σχολεία της χώρας

👉To πλήρες θεματικό τεύχος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ https://www.epipsi.gr/images/HBSC-WHO-Greece-22-Books.pdf