Δήμος Θέρμης: 18 νέες θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δήμος Θέρμης: 18 νέες θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Ο Δήμος Θέρμης προσλαμβάνει για 18 νέες θέσεις - 
Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Ο Δήμος Θέρμης ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 18 θέσεων εργασίας. 

Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βρεφονηπιοκόμων, προσωπικού εστίασης, καθαριότητας, νηπιαγωγών, φυσικής αγωγής και καλών τεχνών.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, του Δήμου Θέρμης, που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Θέρμης 
  • ΠΕ Καλών Τεχνών / ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγραφική) - 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής - 1 θέση
  • ΠΕ Νηπιαγωγών - 1 θέση
  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών - 1 θέση
  • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας - 6 θέσεις
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - 5 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών ( Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 1 θέση
  • ΔΕ Προσωπικού Εστίασης / ΔΕ Μαγείρων - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων - 1 θέση


Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θέρμης, 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Δημοκρατίας 1, 
Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Ν. Θεσσαλονίκης. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.