Αρνητικός ο Δήμος Θέρμης στον τρόπο υλοποίησης του "Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων" - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αρνητικός ο Δήμος Θέρμης στον τρόπο υλοποίησης του "Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων"


"Για άλλη μια φορά οι δήμοι φορτώνονται με αρμοδιότητες και ευθύνες, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη διαβούλευση".
 Η Αυτοδιοίκηση, δια του δ.σ. της ΚΕΔΕ δηλώνει ότι οι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες τους υποχρεώσεις.


Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ(Β΄ 3475/19-5-2023), εκδόθηκε ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στον έλεγχο υλοποίησης του Κανονισμού εκ μέρους των ιδιωτών, εμπλέκονται και οι δήμοι.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται και στην απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 
ο Κανονισμός καθιστά υπεύθυνους τους δήμους για να παραλάβουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες δικαιολογητικά από τους πολίτες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν υπάρξει συγκεκριμένες οδηγίες για το ποια υπηρεσία θα κάνει την παραλαβή, πως θα γίνεται η παραλαβή των δικαιολογητικών και πως στη συνέχεια θα μεταφερθούν τα στοιχεία αυτά στο gov.gr, ενώ δεν είναι ακόμη έτοιμη η σχετική πλατφόρμα. 

Επίσης οι δήμοι υποχρεούνται να συγκροτήσουν τριμελή επιτροπή, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, αποτελούμενη από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμη υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, τη στιγμή που πολλοί δήμοι δεν διαθέτουν ούτε τμήματα Πολιτικής Προστασίας, ούτε δασολόγο ή γεωπόνο, ακόμη και μηχανικό, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των μέτρων.

Για άλλη μια φορά οι δήμοι φορτώνονται με αρμοδιότητες και ευθύνες, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη διαβούλευση με την Πολιτεία και βεβαίως, χωρίς την αναγκαία μεταφορά οικονομικών αλλά και ανθρώπινων πόρων προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες αρμοδιότητες. 

Η προσπάθεια συστηματοποίησης του ελέγχου των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ώστε να αποφευχθούν καταστροφικές πυρκαγιές είναι μεν θετικό γεγονός, ωστόσο, αρκετά απ’ όσα προβλέπονται στον Κανονισμό είναι ανεφάρμοστα και επιπλέον, οι ήδη επιβαρυμένοι δήμοι έρχονται αντιμέτωποι με υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που δεν τους αναλογούν, καθώς η κεντρική διοίκηση δεν έχει μεριμνήσει, ως οφείλει, να τους παράσχει τα απαραίτητα και αναγκαία εργαλεία για να ανταποκριθούν. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Αυτοδιοίκηση, δια του δ.σ. της ΚΕΔΕ δηλώνει ότι οι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στην άσκηση αυτής της αρμοδιότητας.

Αντιθέτως θα συνεχίσουν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να υλοποιούν όλες τις δράσεις πρόληψης κατά των πυρκαγιών.


Τι προβλέπει ο Κανονισμός

Πέρα από τα ανωτέρω, ως δήμος Θέρμης είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους δημότες μας για το περιεχόμενο του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.
Οι διατάξεις του κανονισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (Β΄ 3475), έχουν εφαρμογή σε δομημένα ακίνητα που:

• βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις σύμφωνα με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

•  βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

• βρίσκονται εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων

•  βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές των ανωτέρω ακινήτων που βρίσκονται εκτός οικισμών, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, έχουν την υποχρέωση υποβολής στον οικείο Δήμο σε δυο αντίγραφα σε έντυπη μορφή τα εξής:

•  το Έντυπο Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και

•  τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων ακινήτων εκτός οικισμών παρατίθενται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν:


Α) Έλεγχος αν εμπίπτει το ακίνητό τους στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

•  είτε μέσα από την πλατφόρμα των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, διερεύνηση αν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από δασικές εκτάσεις.

• είτε να απευθυνθεί σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.

Β) Εφόσον εμπίπτει:

•  θα πρέπει να απευθυνθεί σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου και τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης και κατάθεσή τους στο οικείο Δήμο.

•  Εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για το τρέχον έτος και κατάθεση της δήλωσης εφαρμογής των μέτρων στον οικείο Δήμο.

•  Εφαρμογή των παθητικών και ενεργητικών μέτρων πυρασφάλειας έως τις επόμενες αντιπυρικές περιόδους 2025 και 2026 αναλόγως της κατηγορίας επικινδυνότητας του ακινήτου.

•  Από το επόμενο και για κάθε έτος θα πρέπει να γίνεται δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Θέρμης ενημερώνει τους πολίτες ότι για τα ακίνητα, που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του, οι καταθέσεις των εντύπων θα γίνονται σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο με τίτλο «κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων» με αναγραφόμενα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (ΚΑΕΚ, θέση και μια συντεταγμένη εντοπισμού).

Οι καταθέσεις των φακέλων θα πραγματοποιούνται 08:00 έως 14:00:

• στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Θέρμης (Κτήριο Δημαρχείου Θέρμης, Δημοκρατίας 1 Θέρμη ΤΚ 57001).

• Στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Δ/νσης Πολεοδομίας (Κτήριο Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης, 1ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου ΤΚ 57001).


ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2310.478041