Πλαγιάρι: Πρόγραμμα Ακολουθιών Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου από 28 Απριλίου έως 6 Μαΐου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πλαγιάρι: Πρόγραμμα Ακολουθιών Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου από 28 Απριλίου έως 6 Μαΐου


Πρόγραμμα Ακολουθιών Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πλαγιαρίου από την Κυριακή των Βαϊων έως την Δευτέρα του Πάσχα

Από τον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των 
Ακολουθιών Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πλαγιαρίου από την Κυριακή των Βαϊων έως την Δευτέρα του Πάσχα.