Θέρμη: Πρόγραμμα Ακολουθιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου από 28 Απριλίου έως 10 Μαΐου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Πρόγραμμα Ακολουθιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου από 28 Απριλίου έως 10 ΜαΐουΠρόγραμμα Μεγάλης Eβδομάδος & Αγίου Πάσχα 2024


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
 • 7:00΄ π.μ – 10:30΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία.
 • 6:00΄ μ.μ. – 6:30΄ μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός.
 • 7:30΄ μ.μ. – 9:20΄ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
 • 7:00΄ π.μ. – 9:20΄ π.μ. Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
 • 6:00΄ μ.μ. – 7:00΄ μ.μ. Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
 • 7:30΄ μ.μ. – 9:20΄ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
 • 7:00΄ π.μ. – 9:20΄ π.μ. Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
 • 6:00΄ μ.μ. – 7:00΄ μ.μ. Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
 • 7:30΄ μ.μ. – 9:20΄ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
 • 7:00΄ π.μ. – 9:20΄ π.μ. Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
 • 6:30΄ μ.μ. – 9:20΄ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος.
 • Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
 • 7:00΄ π.μ. – 9:30΄ π.μ. Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.
 • 7:00΄ μ.μ. – 10:45΄ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • 8:30΄ π.μ. – 10:15΄ π.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν.
 • 10:15΄ π.μ. – 12:00΄ π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως.
 • 7:00΄ μ.μ. – 10:30΄ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.
 • 9:00΄ μ.μ. Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 • 7:00΄ π.μ. – 9:30΄ π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
 • 11:00΄ μ.μ. Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως.
 • 12:00΄ νυχτερινή Ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 • 12:15΄ νυκτ. – 02:00΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία
 • 11:00΄ π.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα "Η ΑΓΑΠΗ"

Δευτέρα Διακαινησίμου (Ἁγίου Γεωργίου)
 • Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.00΄ – 09.30΄π.μ.

Τρίτη Διακαινησίμου (Ἁγίου Ἀθανασίου)
 • ( Τῶν νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης)Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.00΄–09.30΄π.μ.

Τετάρτη Διακαινησίμου (Ἁγ. Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου)
 • Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.00΄ – 09.30΄π.μ.

Πέμπτη Διακαινησίμου (Ἁγίου Χριστοφόρου)
 • Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.00΄ – 09.30΄π.μ.

Παρασκευή Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς)
 • Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.00΄– 9.30΄π.μ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ