Ανακοίνωση του δήμου Θέρμης σχετικά με δημοσιεύματα για έκθεση ελβετικής εταιρείας για την ατμοσφαιρική ρύπανση - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση του δήμου Θέρμης σχετικά με δημοσιεύματα για έκθεση ελβετικής εταιρείας για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Ανακοίνωση του δήμου Θέρμης

Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης επανάφεραν ως «είδηση», μια αμφιλεγόμενη έκθεση ιδιωτικής ελβετικής εταιρείας τεχνολογίας ποιότητας αέρα, στην οποία εμφανίζεται η περιοχή των Βασιλικών του δήμου Θέρμης να έχει το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης αιωρούμενων μικροσωματιδίων πανελλαδικά.

 Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αναμάσημα στοιχείων παλαιότερων εκθέσεων της εν λόγω εταιρείας για τα οποία ο δήμος Θέρμης είχε δώσει και πριν από περίπου έναν χρόνο εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις αποδεικνύοντας ότι τα αμφιλεγόμενα στοιχεία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

Είναι ενδεικτικό ότι στην έκθεση της ίδιας εταιρείας για το έτος 2022 εμφανίζονταν τέσσερις περιοχές του δήμου Θέρμης ως οι πλέον επιβαρυμένες στην Ελλάδα όσον αφορά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και έναν χρόνο μετά, εμφανίζεται μόνον μία, τα Βασιλικά. 

Προφανώς οι άλλες τρεις… καθάρισαν. Επιπλέον στα ρεπορτάζ εμφανίζεται μία και μόνη τιμή 20,6mg/m3 συγκέντρωσης ΡΜ2,5, για την περιοχή των Βασιλικών χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για κάποια στιγμιαία μέτρηση ή για κάποιον μέσο όρο μετρήσεων ενός συγκεκριμένου (ετήσιου;) χρονικού διαστήματος. Αλλά ακόμη και αυτή η τιμή (20,6mg/m3) βρίσκεται εντός των ορίων της δεύτερης καλύτερης κατηγορίας από τις συνολικά πέντε στις οποίες κατανέμονται οι μετρήσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων (καλή, ικανοποιητική, μέτρια, κακή, πολύ κακή).


Για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τα εξής:

1. Ο δήμος Θέρμης έχει σχεδιάσει, και υλοποιεί σταδιακά, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, που περιλαμβάνει μελέτες, δράσεις και έργα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον, και στοχεύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου της περιοχής.

2. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις υπόλοιπες δράσεις που υλοποιεί, ο δήμος Θέρμης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και τον υπεύθυνο καθηγητή, διευθυντή του Εργαστηρίου, κ. Ανδρέα Καζαντζίδη, από τον Οκτώβριο του 2018 συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη διερεύνηση των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή του δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν εγκατασταθεί 28 μετρητές συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε επιλεγμένες θέσεις, σε όλους σχεδόν τους οικισμούς του δήμου. Πρόκειται για το πιο πυκνό δίκτυο μετρητών συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην Ελλάδα. Με τις συσκευές αυτές γίνονται μετρήσεις της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, και τα δεδομένα αποστέλλονται στον κεντρικό υπολογιστή του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω wifi, σε πραγματικό χρόνο, όπου γίνεται η επεξεργασία τους. 

Επιπλέον, γίνονται μετρήσεις σε τακτά διαστήματα με κινητή μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οδικό δίκτυο, για να καλυφθεί μεγαλύτερη έκταση από αυτή που καλύπτουν οι σταθεροί μετρητές.

Όλες οι μετρήσεις προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.thermiair.gr) με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν επίσης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα συμπεράσματα για τη χρονική και χωρική διακύμανση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων.

Οι σταθμοί του δήμου Θέρμης είναι από τους πρώτους που έχουν ενταχθεί στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ (https://panacea-ri.gr/, Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής). Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικασίες βαθμονόμησης και ελέγχου των μετρήσεων είναι πολύ προσεκτικές. Έτσι, πέρα των τιμών που παρουσιάζονται σε «πραγματικό χρόνο», ακολουθείται περαιτέρω επεξεργασία για τα τελικά νούμερα και συμπεράσματα.

3. Με αφορμή την έκθεση της ίδιας εταιρείας για το 2022 η Εθνική Ερευνητική Υποδομή ΠΑΝΑΚΕΙΑ (PANACEA- PANhellenic infrastructure for Atmospheric Composition and climatE change) εξέδωσε ανακοίνωση την οποία υπογράφουν τέσσερις έγκριτοι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου. Σε αυτήν επισημαίνουν ότι οι μετρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση της εν λόγω εταιρείας «δεν αποτελούν αξιόπιστη πληροφόρηση». Ειδικότερα, τονίζουν ότι «οι αισθητήρες για τα αιωρούμενα σωματίδια δίνουν για την Ελλάδα τιμές που είναι υπερδιπλάσιες σχετικά με τις πραγματικές και οδηγούν σε τελείως εσφαλμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα για τα επίπεδα της ρύπανσης στην Ελλάδα».

Ο δήμος Θέρμης επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι η αναπαραγωγή τέτοιων αμφιλεγόμενων στοιχείων, χωρίς μάλιστα να φιλοξενείται η θέση του δήμου, ή έστω, οι θέσεις έγκριτων καθηγητών πανεπιστημίων, προκαλεί εσφαλμένα συμπεράσματα, αλλά και αναίτια ανησυχία και αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες.

Υ.Γ. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που αποστέλλουμε, οι σημερινές μετρήσεις στην περιοχή των Βασιλικών, στους τρεις σταθμούς μέτρησης οι οποίοι λειτουργούν στην περιοχή καταγράφουν τις εξής τιμές: 22mg/m3 (σταθμός δημαρχείου), 12mg/m3 (σταθμός Γυμνασίου) και 7mg/m3 (σταθμός Συνεταιρισμού). 
Επιπλέον, στην ίδια εικόνα αποτυπώνονται οι μετρήσεις και στις υπόλοιπες περιοχές του δήμου και όπως φαίνεται οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, από 1 mg/m3 έως 15 mg/m3.


Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του δήμου Θέρμης