Βασιλικά: Νέες θυρίδες για την εξυπηρέτηση των Πολιτών μετά την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βασιλικά: Νέες θυρίδες για την εξυπηρέτηση των Πολιτών μετά την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ


//Ανακοίνωση Κοινότητας Βασιλικών: 
 
Κατόπιν της αναστολής λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ , προς εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που κατοικούν ή διατηρούν επιχειρήσεις εκτός οικισμού , η Κοινότητα μας σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης και τα ΕΛΤΑ τοποθέτησε επιπλέον νέες θυρίδες στο σημείο των ήδη υπαρχουσών .

Οι θυρίδες διατίθενται δωρεάν , οι συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας παρακαλούμε όπως απευθύνονται στη γραμματεία της Κοινότητας μας ώστε να το αιτηθούν .