Voucher αξίας 150 ευρώ για την προμήθεια POS – Οι δικαιούχοι της επιδότησης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Voucher αξίας 150 ευρώ για την προμήθεια POS – Οι δικαιούχοι της επιδότησηςΕκπτωτικά κουπόνια (voucher) αξίας 150 ευρώ για την προμήθεια POS θα μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» μικρομεσαίοι επαγγελματίες: Ο 3ος κύκλος της συγκεκριμένης δράσης «έκλεισε» και αρχίζουν οι διαδικασίες για να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή και νέων αιτήσεων.


Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος δίνεται η δυνατότητα για υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων τα οποία υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης, διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και όπως εκτιμά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα voucher των 150 ευρώ

Μία λοιπόν από τις δράσεις του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είχε να κάνει με την αντικατάσταση EFT/POS, με τον 3ο κύκλο της εν λόγω κατηγορίας να «κλείνει» την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024. 

Με «φόντο» την «πίεση» που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προμηθευτούν σύγχρονα συστήματα για τις συναλλαγές τους με τους πελάτες τους, η ιδέα είναι τα ποσά που έμειναν αδιάθετα να αξιοποιηθούν προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους δικαιούχους να τα διεκδικήσουν.


Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


➛Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.


Τι χρηματοδοτεί το Κράτος

Ουσιαστικά χρηματοδοτείται από το Κράτος η αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη, με την αξία του voucher να προσδιορίζεται στα 150 ευρώ και μέχρι 2 ανά επιχείρηση.

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). 


Κάθε δικαιούχος: δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). 

Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση),
μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών.

Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).


Η διαδικασία για την εξασφάλιση του voucher

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet. 


Για τον σκοπό αυτό:

Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος.

Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσίααυθεντικοποίησης χρηστών.

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης,

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.


Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:
  • Λήψη επιταγής (voucher)
  • Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  • Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  • Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers
  • Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από τον δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των voucher.

enikos.gr