Απόφαση Δημάρχου για την Οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΠΠΑΘ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Απόφαση Δημάρχου για την Οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΠΠΑΘ//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο Δήμος εκπληρώνει τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς της λυθείσας επιχείρησης του Δήμου, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.», όπως αναφέρονται στη συστατική της πράξη (ΦΕΚ1101/Β/2-6-2011), και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε με τις οργανικές μονάδες του καταργούμενου νομικού προσώπου (περίπτωση β) ως εξής:

Ι) Άσκηση αρμοδιοτήτων από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της λυθείσας επιχείρησης, υπό τη μορφή πέντε (5) Διευθύνσεων που θα υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και έως την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου, ως εξής:


1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

· Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

· Εξωτερικοί Συνεργάτες
 • Νομικός Σύμβουλος
 • Οικονομικός Σύμβουλος
 • Τεχνικός Ασφαλείας
 • Γιατρός Εργασίας


2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


· ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • Γραφείο Γραμματείας
 • Γραφείο διοικητικής υποστήριξης Κ.Π.
 • Γραφείο μηχανοργάνωσης


· ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Γραφείο συντήρησης πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών
 • Γραφείο καθαριότητας


3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ

· Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών και Σύνθεσης

· Σχολή Πιάνου

· Σχολή εγχόρδων

· Σχολή πνευστών

· Σχολή μοντέρνας μουσικής

· Σχολή μουσικής προπαιδείας

· Σχολή Νυκτών Οργάνων

· Σχολή βυζαντινής μουσικής

· Σχολή παραδοσιακής μουσικής & Λαϊκής μουσικής

· Σχολή κρουστών

· Σχολή μονωδίας και μελοδραματικής

· Σχολή χορωδιών


4 . ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· Αυτοτελές Γραφείο προγραμματισμού και Διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων

· Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Κινηματογράφου

· Αυτοτελές Γραφείο Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονικών και άλλων ορχηστρών & Χορωδιών)


· ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
 • Γραφείο οργάνωσης βιβλιοθηκών
 • Γραφείο Πινακοθήκης και διοργάνωσης εκθέσεων


· ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΟΥ
 • Αναγνωρισμένη Ερασιτεχνική Σχολή κλασσικού – σύγχρονου χορού
 • Γραφείο Ρυθμικής γυμναστικής
 • Γραφείο Ζούμπα - Hip Hop - Λάτιν – Μοντέρνος Χορός - Αργεντίνικου Tango – Flamenco - Μουσικοκινητική αγωγή


· ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
 • Γραφείο Θεατρικής παιδείας και θεατρικού παιχνιδιού
 • Γραφείο σκηνοθεσίας
 • Γραφείο σκηνογραφίας
 • Γραφείο κατασκευής θεατρικών κουστουμιών & μακιγιάζ
 • Γραφείο ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων και εργαστηρίων
 • Γραφείο θεατρικής γραφής & αναπαράστασης


· ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Γραφείο Ζωγραφικής-Αγιογραφίας--Βιτρώ-Ψηφιδωτό-Χαρακτικής-Κόμικ
 • Γραφείο κοπτικής-ραπτικής-πλεκτικής
 • Γραφείο Κεραμικής-Γλυπτικής-Συντήρηση έργων τέχνης-Διακόσμησης-Φωτογραφίας-Multi Media - Κοσμήματος
 • Γραφείο παραδοσιακών χορών – Λαογραφίας & Σκάκι
 • Γραφείο Γραφικών Τεχνών
 • Γραφείο Σχεδιάσεων (Μικροί Αρχιτέκτονες)


5.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


· ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Γραφείο συντήρησης αθλητικών υποδομών
 • Γραφείο καθαριότητας


· ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

 • Γραφείο μαζικού - λαϊκού αθλητισμού (συμπεριλαμβάνει δομημένες δραστηριότητες όπως ΠΑγΟ, Π&Θ, συνεργασία με ΓΓΑ, σχολικό, εργασιακό, στρατιωτικό, ανοικτές ομάδες πολιτών αυτοδιαχειριζόμενες & μη δομημένες ελεύθερες δραστηριότητες, αθλητικά τουρνουά, αθλητικές ημερίδες, δρόμοι αντοχής, περιπάτους, ποδηλασίες, κατασκηνώσεις κτλ)
 • Γραφείο σωματειακού - αγωνιστικού αθλητισμού ( προπονήσεις, αγώνες, τελετές, συνεργασίες με συλλόγους, ενώσεις και ομοσπονδίες


· ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Γραφείο προστασίας περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας
 • Γραφείο φύλαξης


ΙΙ) Άσκηση ομοειδών αρμοδιοτήτων -ιδίως διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών- θα ασκούνται από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου ,έως την τροποποίηση του ΟΕΥ και συγκεκριμένα :


1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου & Ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών (Α.Τ.Εσωτερικού Ελέγχου)

Γραμματεία Προέδρου - Δ.Σ.- Διεύθυνσης (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

Γραφείο Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών(Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας- Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικών Δομών)


2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

· Γραφείο Πρωτοκόλλου Τμήμα Διοικ.Μέριμνας

· Γραφείο Διαχείρισης ανθρώπινων Πόρων Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού


ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

· Γραφείο Λογιστηρίου Τμήμα Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Αποθηκών

· Γραφείο Ταμείου Τμήμα Ταμείου

· Γραφείο Μισθοδοσίας Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Αποθηκών

· Γραφείο Προμηθειών Τμήμα Προμηθειών-Διαδικασιών Αναθέσεων

· Γραφείο Διαχείρισης υλικών και αποθήκης Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Αποθηκών

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, πέραν της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό κατάστημα Θέρμης.


Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γραφείο Δημάρχου

-ΔΕΠΠΑΘ

-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Αποθηκών
 • Τμήμα Ταμείου
 • Τμήμα Προμηθειών -Διαδικασιών Αναθέσεων

-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας.
 • Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικών Δομών

Δείτε εδώ την απόφαση