20ος Διεθνής Διαγωνισμός Επίλυσης Σκακιστικών Προβλημάτων 21 Ιανουαρίου 2024 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

20ος Διεθνής Διαγωνισμός Επίλυσης Σκακιστικών Προβλημάτων 21 Ιανουαρίου 2024//Ανακοίνωση Ένωσης Σκακιστών Δήμου Θέρμης


Θεσσαλονίκη Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

Χώρος διοργάνωσης: Θεσσαλονίκη ( Θέρμη, Κολοκοτρώνη 10,)

Υπεύθυνος Λιάμος Αστέριος.

Δήλωση συμμετοχής στο asteriosliamos@yahoo.gr 
Πληροφορίες στο 6974900721

Ώρα έναρξης στις 11:00 πμ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται 20΄νωρίτερα από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.


Θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες: 

➛Η πρώτη για έμπειρους λύτες.

Η δεύτερη κατηγορία προορίζεται για πιο αδύναμους, άπειρους λύτες. Αυτή η δεύτερη κατηγορία δεν είναι ανοιχτή για λύτες με βαθμολογία άνω του 2000.

Η τρίτη κατηγορία απευθύνεται σε νέους που γεννήθηκαν μετά τις 31.12.2010.

Καταγράφονται ξεχωριστά αποτελέσματα για νέους, γυναίκες και ηλικιωμένους. 

Για τις Κατηγορίες 1 και 2 τα αποτελέσματα των επιλυτών θα βαθμολογηθούν.

Ωστόσο, για όλους τους λύτες δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν κανόνες για τίτλους (νόρμας)

Υλικό χρήσιμο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο Εδώ

Θα οριστεί ένας τοπικός ελεγκτής ανά χώρα στον οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον της διοργάνωσης αυτού του διαγωνισμού. Εάν χρειάζεται, αυτός ο διαγωνισμός μπορεί να διοργανωθεί σε περισσότερα από μία τοποθεσία ανά χώρα. Επιτρέπεται στις χώρες να έχουν μια συνδυασμένη οργάνωση.

Οι συμμετέχοντες μπορεί επίσης να είναι από διαφορετική χώρα. Για κάθε τοποθεσία πρέπει να υπάρχει ένας τοπικός ελεγκτής ο οποίος θα έχει την ευθύνη. Είναι απόλυτη απαίτηση οι τοπικοί ελεγκτές να έχουν μια διεύθυνση e-mail στη διάθεσή τους.

Ο διαγωνισμός στην κύρια κατηγορία θα αποτελείται από δύο γύρους με έξι προβλήματα ο καθένας, δηλαδή για
κάθε γύρο a 2≠, 3≠, πολλων κινήσεων n≠, , βοηθητικά h≠ και αντίστροφα s≠. Η δεύτερη κατηγορία θα αποτελείται από δύο γύρους με έξι προβλήματα: 
στον πρώτο γύρο δύο 2# και ένα 3#, πολλών κινήσεων n# σπουδή και αντίστροφα s#, και στο
δεύτερο γύρο ένα 2#, δύο 3# και ένα πολλών κινήσεων n#, τέλος παιχνιδιού και βοηθητικά h#. Η κατηγορία των νέων θα αποτελείται από ένα γύρο με έξι ορθόδοξα προβλήματα, δηλαδή τέσσερα 2≠, ένα 3≠ και ένα τελικό παιχνίδι. Για κάθε γύρο, ο χρόνος επίλυσης είναι δύο ώρες.

Για να αποφευχθούν πιθανές παρατυπίες, είναι απαραίτητο η έναρξη του διαγωνισμού να είναι ταυτόχρονη σε κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεδριάσει CET (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 11 π.μ. τοπική ώρα αυτό το CET. 

Ανάμεσα στους δύο γύρους προβλέπεται διάλειμμα τουλάχιστον 0,5 ώρας και μέγιστο. 1,5 ώρα, κατ' επιλογή του τοπικού ελεγκτή.


Ο τοπικός ελεγκτής θα λάβει από τις 12 έως τις 14.01.2024 την ακόλουθη μορφή αρχείου PDF έγγραφα μέσω e-mail:

• Για κάθε γύρο, ένα φύλλο με τα προβλήματα.
• Για κάθε γύρο ένα φύλλο για τη συγγραφή των λύσεων.
• Για κάθε γύρο ένα φύλλο με τα διαλύματα και τη σήμανση τους.
• Έντυπο περίληψης των αποτελεσμάτων.


Τα καθήκοντα του τοπικού ελεγκτή είναι:

• Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού.
• Ανακοίνωση σε τοπικά περιοδικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Πρόσκληση τοπικών συμμετεχόντων.
• Αναπαραγωγή των διαφόρων φύλλων για τους λύτες.
• Έλεγχος των λύσεων και βαθμολόγηση.
• Αποστολή με e-mail των αποτελεσμάτων Top-3 από την Cat 1 στους κεντρικούς ελεγκτές το αργότερο 21.01.2024 (Κυριακή απόγευμα)
• E-mail των αποτελεσμάτων. 
Αυτά πρέπει να φτάσουν στους κεντρικούς ελεγκτές μέσω e-mail το αργότερο από την Τετάρτη 24.01.2024
• E-mail των σαρωμένων φύλλων επίλυσης στους κεντρικούς ελεγκτές, το αργότερο Τετάρτη 31.01.2024
• Ο τοπικός ελεγκτής θα πρέπει να διατηρεί τα αρχικά φύλλα επίλυσης για να εξασφαλίσει ένα αντίγραφο ασφαλείας
• Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Arvydas Mockus: arvydas.mockus@gmail.com
• Ο τοπικός ελεγκτής θα στείλει ένα αντίγραφο όλων των e-mail στον Luc Palmans (palmans.luc@skynet.be)
• Συνιστάται οι τοπικοί ελεγκτές να χρησιμοποιούν το WFCC Solving Tournament Διευθυντής για τη διαχείριση του τοπικού τουρνουά τους

Οι κεντρικοί ελεγκτές ελέγχουν τις σημάνσεις και διανέμουν το προκαταρκτικό αποτέλεσμα στους διάφορους τοπικούς ελεγκτές και στους αντιπροσώπους το αργότερο έως τις 12.02.2024. Οι προσφυγές πρέπει να αποσταλούν στους κεντρικούς ελεγκτές το αργότερο έως τις 20.02.2024.

Μετά τον χειρισμό πιθανών προσφυγών, οι κεντρικοί ελεγκτές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και την έκθεσή τους στην Επιτροπή Επίλυσης έως 27.02.2024. Μετά την ανασκόπηση τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην Ιστοσελίδα WFCC.

Τα τελικά αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού θα έχουν τη μορφή ατομικής κατάταξης. Καμία κατάταξη ανά χώρα θα παρέχεται από τους κεντρικούς ελεγκτές (αν και οποιαδήποτε χώρα μπορεί να το κάνει αυτό για τον εαυτό της). Θα υπάρξει επίσης κατάταξη για νέους, ηλικιωμένους και γυναίκες.

Το όνομα του τοπικά διορισμένου υπεύθυνου επεξεργασίας πρέπει να φτάσει στους κεντρικούς ελεγκτές μέσω email το αργότερο έως τις 31.12.2023.

Ευχαριστώ για την συνεργασία, 
Κεντρικοί ελεγκτές του ISC 2024
Arvydas Mockus
Λουκ Πάλμανς