Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιρούνται από τη χρήση POS - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιρούνται από τη χρήση POSΣύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο, υποχρεωμένοι από την 1η Ιανουαρίου να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν POS, αν και μέχρι πρόσφατα εξαιρούνταν, είναι ακόμη 35 επαγγελματικοί κλάδοι. 

Η συγκεκριμένη υποχρέωση καθορίζεται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και μάλιστα δεν υπάρχει διαχωρισμός ως προς το εάν έχει δηλωθεί ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι επαγγελματίες που την «γλιτώνουν» ακόμη και εάν ο ΚΑΔ που έχουν επιλέξει συμπεριλαμβάνεται στην σχετική λίστα.


Ποιοι εξαιρούνται των POS

Όσον αφορά στην επέκταση και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους της υποχρέωσης προμήθειας και χρήσης POS, πρέπει να επισημανθούν δύο παράμετροι:

Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS.

Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα. Με άλλα λόγια η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών εξαιρείται.

Από τους δικαιούχους πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της ΚΥΑ εξαιρούνται ακόμη τα άτομα με αναπηρία όρασης με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων έως και την 31.12.2024.

Ανάμεσα στους κλάδους που υποχρεούνται σε χρήση POS περιλαμβάνονται:
  • οι οδηγοί ταξί,
  • οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι,
  • οι χρηματιστηριακοί σύμβουλοι,
  • οι κτηματομεσίτες αλλά και επιχειρήσεις όπως
  • οι λαϊκές αγορές,
  • τα περίπτερα,
  • θέατρα, κινηματογράφοι,
  • γραφεία ευρέσεως εργασίας,
Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ’ εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του στην επιχείρησή τους.


Τι περιλαμβάνει η λίστα υποχρεώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών

Πέραν της πρόσφατης εγκυκλίου και της επέκτασης της υποχρεωτικότητας προμήθειας και χρήσης POS, το «μπλοκάκι» των ελεύθερων επαγγελματικών είναι «πυκνό» σε υποχρεώσεις για τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς.


Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνουν -μεταξύ άλλων- τα εξής:

Διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές: Με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εφαρμογή του θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου του 2024.

Υποχρεωτική αναγραφή QR code στα τιμολόγια: Από 1/1/2024 όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν σήμανση QR Code. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να διαβιβάζονται αυτόματα και όχι αργότερα μέσα στην ημέρα, διαφορετικά το QR Code δεν θα έχει τα απαραίτητα στοιχεία.

Υποχρεωτική υιοθέτηση συστήματος IRIS: Μία ακόμη αλλαγή είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, θα δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS). Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση έρχεται νωρίτερα κατά 11 μήνες, αφού ο αρχικός σχεδιασμός την τοποθετούσε την 1η Δεκεμβρίου του 2024. 

Όπως αναφέρει πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών, όπως επίσης να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο) δικαιούνται να ζητήσουν να γίνει η πληρωμή μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών».

Οι πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS γίνονται άμεσα από τον κινητό των καταναλωτών χωρίς καμία προμήθεια για συναλλαγές έως 500 ευρώ. Οι καταναλωτές, εφόσον έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία IRIS στο mobile banking θα μπορούν να κάνουν τις πληρωμές τους μέσα σε δευτερόλεπτα πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ ή το κινητό τηλέφωνο του επαγγελματία, στοιχεία τα οποία μπορούν για λόγους διευκόλυνσης να παρέχονται υπό μορφή QR Code προς σάρωση. 
Η αναγραφή του QR Code για πληρωμές IRIS θα αποτυπώνεται στο σώμα της απόδειξης που εκδίδεται ώστε η έκδοσή της να προηγείται της πληρωμής.

Οι νέες διατάξεις ορίζουν οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, και οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. 

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές.