Θέρμη: Ανοίγει ξανά το VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ! Λάβετε 1.000€ στο πρόγραμμα κατάρτισης σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Ανοίγει ξανά το VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ! Λάβετε 1.000€ στο πρόγραμμα κατάρτισης σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.Μόνο για 30.000 νέες αιτήσεις

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων, ξεκινάει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – πρώην ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο αναβάθμισης των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα έως 1.000€ στους λογαριασμούς τους, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση για την έναρξη του προγράμματος.
Δικαίωμα συμμετοχής

► Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
► Ηλικία άνω των 18 ετών
► Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Διάρκεια του προγράμματος

H παρακολούθηση θα έχει διάρκεια έως 200 ώρες και θα οδηγεί σε πιστοποίηση.

Το μεγαλύτερο της κομμάτι θα πραγματοποιηθεί εξ΄αποστάστεως.

Πώς θα πάρετε τα 1000€

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
και Πιστοποίησης Γνώσεων& Δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού.

Αίτηση στο φορέα κατάρτησης Success Cert

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Success Cert που επιμορφώνει εκατοντάδες ενήλικες κάθε χρόνο για μοριοδότηση στο Δημόσιο και στον ΑΣΕΠ, παρέχοντας Πιστοποιήσεις Αγγλικών, Ιταλικών και Υπολογιστών, συμμετέχει ως πάροχος Κατάρτισης στο Voucher για 80.000 ανέργους που παρέχει επίδομα έως 1000€.