ΕΟΠΥΥ: Οι τρόποι αποζημίωσης των ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΕΟΠΥΥ: Οι τρόποι αποζημίωσης των ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία


Χωρίς συμμετοχή εκτελούνται οι ψυχοθεραπείες ύστερα από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο δικαιούχος δεν παρακολουθεί ή δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ.


Σε εγκύκλιο που εξέδωσε την Πέμπτη, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που θα αποζημιώνονται όσοι υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, οι δικαιούχοι που δεν παρακολουθούν ή δεν έχουν ενταχθεί παράλληλα σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και χρήζουν ψυχοθεραπειών, μπορούν να αποζημιώνονται για ψυχοθεραπείες (ατομική, ομαδική ή οικογενειακή), των οποίων ο μηνιαίος αριθμός συνεδριών προσδιορίζεται κατά το είδος ψυχοθεραπείας και κατά τη διάγνωση.

Σημειώνεται πως ιατρική γνωμάτευση για ψυχοθεραπείες, εκδίδεται μόνο από ψυχιάτρους. 

Οι ψυχοθεραπείες εκτελούνται, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου από πτυχιούχους ψυχολόγους, ειδικά εκπαιδευμένους και κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ή από παιδοψυχίατρους και ψυχίατρους.

Οι ψυχοθεραπείες αποζημιώνονται σε συμβεβλημένους παρόχους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν και όπου δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος, αποζημιώνονται απευθείας σε δικαιούχους.

Δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις, η αποζημίωση της εν λόγω παροχής πραγματοποιείται απευθείας στους ασφαλισμένους με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

➣ Χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση ιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου.

 Εξοφλητική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του θεράποντα ιατρού.

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν παρακολουθεί και δεν έχει ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Στην εγκύκλιο, τέλος, επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του ανωτέρω άρθρου, δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα του άρθρου 45 του 
 ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

thestival.gr