Τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση νέου διπλώματος οδήγησης - Εγκύκλιος από το Υπουργείο Υποδομών/Μεταφορών - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση νέου διπλώματος οδήγησης - Εγκύκλιος από το Υπουργείο Υποδομών/ΜεταφορώνΤεράστιες καθυστερήσεις καταγράφονται στην έκδοση αδειών οδήγησης σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας με αποτέλεσμα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να «επέμβει» ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των πολιτών.


Ο μέσος όρος του συνολικά απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση άδειας οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία) ανέρχεται σε 85 ημέρες, εκ των οποίων οι 65 ημέρες συνιστούν τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι 20 ημέρες τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας!

Βέβαια σε κάποιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ο μέσος όρος του υπερβαίνει τις 100 ημέρες, σε άλλες υπερβαίνει τις 150 ημέρες, ενώ υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, στις οποίες, κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών, υπερβαίνει ακόμη και τις 200 ημέρες!

Το ΥΠΥΜΕ καλεί όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών να μεριμνήσουν άμεσα για την ενίσχυση της στελέχωσης των Υπηρεσιών στις Περιφέρειες προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο σκοπός της εγκυκλίου είναι: «Η επισήμανση των ιδιαίτερα έντονων και συνεχιζόμενων προβλημάτων αναφορικά με τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στην έκδοση αδειών οδήγησης και της αναγκαιότητας λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.


Σύνοψη διαδικασιών έκδοσης άδειας οδήγησης

[....] 

Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης στοιχείων που διατίθενται στο Υπουργείο μας τα οποία αφορούν σε εκδοθείσες άδειες οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχικές χορηγήσεις και επεκτάσεις σε άλλη κατηγορία) για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου του 2023, προέκυψαν τα εξής:

Ο μέσος όρος του συνολικά απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση άδειας οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία) ανέρχεται σε ογδόντα πέντε (85) ημέρες, εκ των οποίων οι εξήντα πέντε (65) ημέρες συνιστούν τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι είκοσι (20) ημέρες τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

Ως συνολικά απαιτούμενος χρόνος, ο μέσος όρος του οποίου δυστυχώς παρουσιάζει αυξητική τάση, λαμβάνεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την επιτυχή πρακτική εξέταση του υποψηφίου μέχρι την εκτύπωση της άδειας οδήγησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως χρόνος που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την επιτυχή πρακτική εξέταση μέχρι και την αποστολή των εκτυπώσιμων στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς εκτύπωση. Αναφορικά με τον χρόνο αυτόν σημειώνονται τα εξής:

▫ Σε περισσότερες από τις μισές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας ο μέσος όρος του δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες.

▫ Σε αρκετές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ο μέσος όρος του υπερβαίνει τις εκατό (100) ημέρες, σε άλλες υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ενώ υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, στις οποίες, κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών, υπερβαίνει ακόμη και τις διακόσιες (200) ημέρες.

Ας σημειωθεί, επιπλέον, ότι παρατηρείται το φαινόμενο ο απαιτούμενος χρόνος σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών να είναι σαράντα (40) ημέρες ενώ σε Υπηρεσία όμορης Π.Ε. να είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επίτευξη συνθηκών ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των πολιτών ανά την επικράτεια.

Καθίσταται προφανές αφενός ότι το πρόβλημα αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οδήγησης εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονο, με επακόλουθο δυσμενέστατες επιπτώσεις για τους συναλλασσόμενους πολίτες στην καθημερινότητά τους, στην άσκηση του επαγγέλματός τους (ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς και δη σε αυτούς που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές) κ.α., αφετέρου ότι εστιάζεται κυρίως στην μη εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, και συνεπώς εκεί απαιτείται να επικεντρωθούν οι ενέργειες για την αντιμετώπισή του.


Αντιμετώπιση του προβλήματος

Τα ανωτέρω σας γνωστοποιούνται επειδή η λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών υπάγεται στις αρμοδιότητές σας, προκειμένου να προβείτε στις άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, από τη διαρκή ενημέρωση που περιέρχεται στο Υπουργείο μας, προκύπτει ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, στη συντριπτική πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης, καλείστε να μεριμνήσετε άμεσα για την ενίσχυση της στελέχωσης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειάς σας, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών.»


newsauto.gr

Δείτε ό,τι έχει σχέση με αυτοκίνητο ΕΔΩ