Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ από την ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, που εδρεύει στη Θέρμη - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ από την ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, που εδρεύει στη Θέρμη


Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, που εδρεύει στη Θέρμη, διοργάνωσε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, από 12 μέχρι 17 Δεκέμβριου, το δεύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Empower, encourage, engage”. 

Στο 4ήμερο αυτό σεμινάριο συμμετείχαν 13 νέοι από την Ελλάδα, Ιορδανία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία, Γεωργία, Ρουμανία και Αρμενία.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, αντιπρόσωποι από κάθε χώρα παρουσίασαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες τις τοπικές δράσεις, που έκαναν στην χώρα τους, και είχαν σαν στόχο να διαδώσουν τις γνώσεις που έλαβαν στο πρώτο μέρος του προγράμματος σχετικά με την κριτική σκέψη και τις ψευδείς
ειδήσεις. 

Αυτές οι τοπικές δράσεις δρουν ως πολλαπλασιαστές για την διάδοση των γνώσεων των συμμετεχόντων στις τοπικές τους κοινωνίες. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του 4ήμερου σεμιναρίου οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν στο Λιβάδι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπου έμαθαν σημαντικά πράγματα για την αειφόρο ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής.


Επίσης συναντήθηκαν με τους συμμετέχοντες από το πρόγραμμα CERV ACT STRONGER και αντάλλαξαν πληροφορίες για τους στόχους των δύο προγραμμάτων.

Ακόμα, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εγχειρίδιο που περιέχει δραστηριότητες, με τις οποίες μπορεί ένας Youth Worker να εκπαιδεύσει νέους ώστε να αποκτήσον δεξιότητες σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις, την κριτική σκέψη και την συμμετοχή στα κοινά. 

Αυτό το εγχειρίδιο θα αποτελέσει την παρακαταθήκη αυτού του προγράμματος, που στόχο έχει να αποτελέσει οδηγό για τις μελλοντικές γενιές εθελοντών και Youth Workers.


ΑΕΝΑΟ: Παναγία Γούμερα 2, Τ.Θ Δ 1436
Τηλ. 2310420489, 6947202318, 6932213757
e-mail: aenao7@gmail.com
web page: www. aenao.org