Δήμος Θέρμης: Πράσινο φως για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης για δημιουργία σκοπευτηρίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δήμος Θέρμης: Πράσινο φως για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης για δημιουργία σκοπευτηρίουΟ Δήμος Θέρμης ενέκρινε τον καθορισμό χρήσης γης για μακροχρόνια μίσθωση, έκτασης με σκοπό τη δημιουργία χώρου σκοπευτηρίου, που θα περιλαμβάνει υπαίθριες εγκαταστάσεις, κλειστές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις σύνοδες και υποστηρικτικές όπως φιλοξενία, εστίαση και αναψυχή.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον καθορισμό χρήσης γης ζητήθηκαν οι απόψεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.