Τα εκτός σχεδίου που «νομιμοποιούνται» - Τέλος οι παρεκκλίσεις για οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Τα εκτός σχεδίου που «νομιμοποιούνται» - Τέλος οι παρεκκλίσεις για οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων.
Την αμετάκλητη κατάργηση της κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου δόμησης για οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων μετά την 9η Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προανήγγειλε παράλληλα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οικοδομηθούν τα μικρά οικόπεδα υπό προϋποθέσεις, ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες τους δεν προλάβουν να εκδώσουν οικοδομική άδεια μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Συγκεκριμένα, με διάταξη που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή θα παρέχεται η δυνατότητα για τις περιπτώσεις οικοπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων (750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων) στις εκτός σχεδίου περιοχές, για τις οποίες έως και την 9η Δεκεμβρίου δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να οικοδομηθούν, εάν οι πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και τη συγκεκριμένη ημερομηνία:

είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται

είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και τις 30/9/2023, καθώς έως την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα είτε για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του. Ομοίως, δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων φορέων, υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων για τη λήψη της βεβαίωσης όρων δόμησης. Το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, για να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητά τους οικόπεδα κατά παρέκκλιση άρτια θα έπρεπε μέχρι και τις 9/12/2022 να έχει εκδοθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας. 

Επειδή όμως έχουν επέλθει μεταβολές στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν μεταγενέστερα της ανωτέρω πρόβλεψης, όπως επί παραδείγματι η προαιρετικότητα της προέγκρισης οικοδομικών αδειών, αλλά και λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασιών που έχει επέλθει στις υπηρεσίες δόμησης της χώρας λόγω της σημαντικής αύξησης υποβολών προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, η κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει προς θεσμοθέτηση ρύθμιση προς διασφάλιση των ιδιοκτητών. 

Προκαλεί βέβαια απορίες γιατί επέλεξε να το κάνει 20 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία, κλείνοντας τα αυτιά στις φωνές απ’ όλη την Ελλάδα που ζητούσαν την παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον μέχρι την έγκριση των ανά περιοχή τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και την αναγνώριση των οδών.

newsbreak.gr