Δ.Θέρμης: Αυτές είναι οι τιμές που θα ισχύσουν στα κοιμητήρια του Δήμου για το 2023 - Τι "μακάβριες" εισπράξεις έγιναν; - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Αυτές είναι οι τιμές που θα ισχύσουν στα κοιμητήρια του Δήμου για το 2023 - Τι "μακάβριες" εισπράξεις έγιναν;

 

Διατηρώντας για το 2023 τις ίδιες τιμές με το προηγούμενο έτος για κάθε κατηγορία ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης πριν λίγες ημέρες. 


Συγκεκριμένα, αφού παρατέθηκαν τα απολογιστικά έσοδα για το 2021 και 2022 από τέλη και δικαιώματα υπηρεσιών κοιμητηρίων καθώς και τα έξοδα, οι σύνεδροι αποφάσισαν για τη διαμόρφωση των τιμών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Οπως ανέφερε κατά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής, "Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοιμητηρίων, κατά την τελευταία 3ετία έγινε σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συγκεκριμένα, βελτιώθηκαν οι υποδομές και ο εξοπλισμός των γραφείων, προστέθηκαν νέες λειτουργίες στο αναβαθμισμένο λογισμικό, αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν οι χώροι των κοιμητηρίων και αριθμήθηκαν οι θέσεις των τάφων, και έγινε προμήθεια και τοποθέτηση νέων οστεοθυρίδων σε όλα τα κοιμητήρια.

Επιπλέον, εξαιτίας του μη επαρκούς προσωπικού στη Διεύθυνση, έγινε ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες του ευπρεπισμού και της καθαριότητας των κοιμητηρίων. Οι πρωτοβουλίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική πρόοδος στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η παραπάνω πρόοδος στις παρεπόμενες υπηρεσίες, σχετίζεται με αυξημένες δαπάνες λειτουργίας των Κοιμητηρίων. Στην ίδια λογική σύμφωνα με την πολιτική της αντίστοιχης Διεύθυνσης θα κινηθεί ο δήμος και για το 2023.

Συμπληρωματικά τόνισε:
👉 Με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αρμόδιων Διευθύνσεων του δήμου, που παρέχουν τις υπηρεσίες Κοιμητηρίων προς τους δημότες
👉 Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2023 προβλέπει, με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, ισοσκελισμένα τα έσοδα με τις δαπάνες
👉 Με βάση το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες που κοστολογούνται προσφέρονται ισότιμα σε όλα τα Κοιμητήρια του Δήμου Θέρμης
👉 Την πρόθεση της διοίκησης να μην προβεί σε αύξηση των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων, παρόλο που υπάρχει αύξηση των εξόδων το 2022, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 2.1β
👉 Τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανής αύξησης των λειτουργικών δαπανών, με την εντατικοποίηση αναζήτησης των υπόχρεων που έχουν οφειλές από τέλη Κοιμητηρίων, της βεβαίωσης των εν λόγω οφειλών σε Χρηματικούς Καταλόγους και εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για την αύξηση της εισπραξιμότητας των τελών

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο Πρόεδρος πρότεινε:

Τη λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2023, διατηρώντας τα ίδια τέλη και δικαιώματα που ίσχυαν για το έτος 2022, δηλαδή:

Κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων Δήμου Θέρμης


Η παραπάνω πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ενώ η Δ.Σ. κ. Δήμητρα Χίνη καταψήφισε το θέμα, θεωρώντας ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια χρήζουν περισσότερης βελτίωσης και επιπλέον τα προτεινόμενα τέλη είναι ακριβά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οικονομικής συγκυρίας.

Παρατίθενται οι πίνακες ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ