Συνέδρια: Το "Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης" στο πρόγραμμα RegALE - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συνέδρια: Το "Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης" στο πρόγραμμα RegALE


Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης συμμετείχε στο πρόγραμμα RegALE ύστερα από προτροπή του κ. Κουλαουζίδη.


Το πρόγραμμα RegALE έχει ως στόχοι να αυξήσει τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των περιφερειακών/τοπικών οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων με τη δημιουργία ή την ενίσχυση δικτύων τόσο μεταξύ τους και όσο με τις περιφερειακές/τοπικές αρχές.


Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η αύξηση της ικανότητας των εταίρων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις τους, να δημιουργήσουν δομές συνεργασίας και να προωθήσουν μια κουλτούρα εκπαίδευσης ενηλίκων σε πόλεις/περιοχές.

Την πρώτη ημέρα του προγράμματος, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Δήμο Λαρισαίων όπου μας υποδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Παιδείας και Δια βίου μάθησης ο κ. Δεληγιάννης Δημήτριος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών ο κ. Σάπκας Παναγιώτης. Ύστερα από ξενάγηση στην πόλη και στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας, οι Αντιδήμαρχοι μας παρουσίασαν τα προγράμματα δια βίου μάθησης που πραγματοποιούνται στον Δήμο.

Την Δεύτερη ημέρα, στις 29 Σεπτεμβρίου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του προγράμματος -μέλη από διάφορες χώρες της Ευρώπης- στον χώρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΕΣΙΣ) όπου παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Νέας γενιάς, Πολιτισμού και Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Θέρμης ο κ. Αποστόλου Στυλιανός και η Προϊσταμένη διεύθυνσης Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Χρύσα Κλιματσούδα όπου παρουσίασε τα προγράμματα δια βίου μάθησης που πραγματοποιούνται στον Δήμο Θέρμης.

 Έπειτα ο κ. Κουλαουζίδης παρουσίασε μια ιστορική αναδρομή των προγραμμάτων δια βίου μάθησης στην Ελλάδα και οι δύο εκπρόσωποι του συμβουλίου, ο Σταύρος Παπαγιάννης και η Ιωάννα Παπαφωτίου παρουσίασαν τη λειτουργία και τις δράσεις του Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης. 

Στη συνέχεια έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της δραστηριότητας της Λέσχης ανάγνωσης 3ου Γυμνασίου Θέρμης «LogoMatheMania», αποκορύφωμα της οποίας είναι η έκδοση του βιβλίου «Εκεί που άρχισαν όλα». Στο τέλος του προγράμματος η συντονίστρια και εκπαιδεύτρια του Συμβουλίου Νέων, Σοφία Κυπριανίδου παρουσίασε αναλυτικότερα τον τρόπο λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου, την Σοσιοκρατία.