Εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό σχολείο Βασιλικών στο Βερολίνο στα πλαίσια επιμόρφωσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Europass. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό σχολείο Βασιλικών στο Βερολίνο στα πλαίσια επιμόρφωσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Europass.Στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών πραγματοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «Πρόσβαση στην Τεχνολογία για Μάθηση και Μελέτη» - “Access to Technology for Learning And Studying” A.T.L.A.S.

Η ισχύς του προγράμματος είναι από 1-12-2021 έως 30-11-2022.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών του σχολείου στο Βερολίνο της Γερμανίας το χρονικό διάστημα από 16/5/2022 έως 22/5/2022 με σκοπό την επιμόρφωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Europass. 

Ο τίτλος του μαθήματος ήταν “ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom” - «Η Ψηφιακή Τεχνολογία για μια μαθητοκεντρική τάξη» και οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με διάφορες νέες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
στο σημερινό σχολείο με στόχο να γίνει το μάθημα πιο προσιτό και ενδιαφέρον στους μαθητές.