Από φορο-ελεγκτικό κόσκινο γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Από φορο-ελεγκτικό κόσκινο γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσώνΣτο «μάτι» του φορο-ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν οι αφορολόγητες χρηματικές γονικές παροχές, αλλά και οι δωρεές χρηματικών ποσών, που εμφανίζουν στη φορολογική δήλωσή τους οι φορολογούμενοι για να «ξεφουσκώσουν» το εκκαθαριστικό της Εφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ αναζητώντας κρυφά εισοδήματα και περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος δρομολογεί ελέγχους και διασταυρώσεις βάζοντας στο στόχαστρο:

1. 
Φορολογούμενους που προχωρούν σε γονικές παροχές χρηματικών ποσών μέχρι 800.000 ευρώ. Από την 1η Οκτωβρίου 2021 που ενεργοποιήθηκε το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές σε συγγενείς της α’ κατηγορίας (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) χιλιάδες φορολογούμενοι έσπευσαν να υποβάλουν δηλώσεις, δωρίζοντας στα παιδιά τους, τα εγγόνια τους ή τους γονείς τους χρηματικά ποσά, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο.


Οι εφοριακοί θα αναζητήσουν τώρα:

– Τους φορολογούμενους που υπέβαλαν με e-mail στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση χρηματικής γονικής παροχής χωρίς να φαίνεται ότι η μεταβίβαση των χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Οσοι δεν έχουν συνυποβάλει με τη δήλωση το παραστατικό της τράπεζας που αποδεικνύει ότι η μεταφορά των χρημάτων έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα κληθούν να το προσκομίσουν. Στις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί ότι η μεταβίβαση των χρημάτων δεν έχει γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού αλλά με μετρητά από το… στρώμα, τότε οι φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 10% από το πρώτο ευρώ.

– Όσους δώρισαν χρηματικά ποσά τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Τα ποσά που δωρίζονται θεωρούνται τεκμήρια για τους γονείς και σε περίπτωση που δεν δικαιούνται από εισοδήματα ή έσοδα τους τότε οι γονείς θα φορολογηθούν για τα χρήματα που δωρίζουν.


2. 
Φορολογούμενους που δηλώνουν στην Εφορία ότι έχουν πραγματοποιήσει δωρεές σε διαφόρους φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα κλπ). Δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν δείξει ότι δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν εικονικές δωρεές προκειμένου να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος. Το ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 10% ή 20%, επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν τα 100 ευρώ ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. 
Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις με δωρεές μεγάλων χρηματικών ποσών αλλά και μικρότερα ποσά με πολλούς αποδέκτες. Οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να περάσουν από την Εφορία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού των δωρεών χρηματικών ποσών. Ειδικότερα ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να εμφανίσουν:


– Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσης του και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση.


– Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.


– Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.