Συμμετοχή του δήμου Θέρμης στο 5o Παγκόσμιο Συνέδριο της Unesco για τις πόλεις που μαθαίνουν - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συμμετοχή του δήμου Θέρμης στο 5o Παγκόσμιο Συνέδριο της Unesco για τις πόλεις που μαθαίνουν
Ο δήμος Θέρμης είναι ενταγμένος στο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” της UNESCO (Global Network of Learning Cities) από το 2017.

Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της UNESCO, που εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας. 

Το δίκτυο αυτό, στοχεύει στην υποστήριξη και κινητοποίηση των διαδικασιών και των πρακτικών δια Βίου Μάθησης, σε επίπεδο δήμων και τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που υπεύθυνες για τη δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικών, που στοχεύουν σε Κοινωνίες που Μαθαίνουν, είναι οι εθνικές κυβερνήσεις, απαιτείται η δέσμευση και σε τοπικό επίπεδο, για να μπορέσουν να επιτευχθούν μακροπρόθεσμες αλλαγές.


Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Θέρμης, μέσω της Δ/νσης Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, εκπροσωπούμενης από την κοινωνική λειτουργό-συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας Μαρία Μορφίδου, συμμετείχε διαδικτυακά στο 5o Παγκόσμιο Συνέδριο των πόλεων που μαθαίνουν, το οποίο διεξήχθη 27 με 29 Οκτωβρίου, στην πόλη Γεόλ Σαν της Ν. Κορέας.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τριημέρου, έγινε παρουσίαση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, τα οποία συστηματικά σχεδίασαν και εφάρμοσαν ορισμένες πόλεις-μέλη του δικτύου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων, σε πολλές περιπτώσεις έγινε κατόπιν στενής συνεργασίας, σε ομάδες δύο ή τριών πόλεων-μελών του δικτύου. Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε επίσης, απονομή βραβείων σε δέκα πόλεις-μέλη, οι οποίες με τα προγράμματα δια βίου μάθησης που ανέπτυξαν στην τοπική κοινωνία, παρήγαγαν εκπαιδευτικά οφέλη σε διάφορους τομείς: υγεία, ευ ζην, βιωσιμότητα, γνώση γραφής κ.α.Μέσω της συμμετοχής του δήμου Θέρμης, εξασφαλίστηκαν νέες, επικαιροποιημένες γνώσεις για προγράμματα και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν παγκοσμίως σε πόλεις, σχετικά με την επιμόρφωση της κοινότητας σε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

 Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν θα γίνουν εφόδιο για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων στο δήμο μας. Άμεσος στόχος πλέον είναι η προώθηση της διά Βίου Μάθησης ως μέσο ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των μελών της τοπικής μας κοινωνίας, η οποία θα οδηγήσει σε μία πιο ασφαλή και ανθεκτική κοινότητα που συνεχώς θα προοδεύει.