Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών θα κατασκευαστεί στη Θέρμη - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών θα κατασκευαστεί στη ΘέρμηΕν όψει της κατασκευής Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών σε περιοχή εκτός του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, στάλθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νικολάου Ταγαρά, επέρχεται τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του υπ΄ αριθμ. 1479Γ αγροτεμαχίου, στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Θέρμης, για τον καθορισμό κοινωφελών εξυπηρετήσεων (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και παράλληλα καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, ενώ δημιουργείται οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 1 και προβλέπεται περιμετρική οδός πλάτους 8 μέτρων.

Στο οικοδομικό αυτό τετράγωνο 1 ο συντελεστής δόμησης θα είναι 0,4, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 11 μέτρα, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης το 40%, ο συντελεστής κατ΄ όγκο εκμετάλλευσης 4,40 και οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του Ο.Τ. τα 6 μέτρα από την πίσω και πλάγια όρια και τα 12,30 μέτρα από το δρόμο.

Παράλληλα, το σχέδιο Π.Δ. προβλέπει ότι εάν κατά τις εργασίες-εκσκαφές εντοπιστούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, η δαπάνη της οποίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Ακόμη, προβλέπει ότι τα έργα δεν πρέπει να διαταράξουν και να επιβαρύνουν τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Τέλος, προβλέπει το σχέδιο Π.Δ. ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.