Δήμος Θέρμης: Ανοίγει η διαδικτυακή πλατφόρμα για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δήμος Θέρμης: Ανοίγει η διαδικτυακή πλατφόρμα για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη


Στην υλοποίηση της απόφασης για απαλλαγή
 από Δημοτικά τέλη  των πληγέντων από τα μέτρα κατά της πανδημίας επαγγελματιών - επιχειρηματιών, προχωράει ο Δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση, οι ευρισκόμενες σε αναστολή επιχειρήσεις, οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρη την 31η Μαΐου σε ειδική πλατφόρμα απαλλαγής δημοτικών τελών που δημιουργήθηκε.

//Ανακοίνωση:

Θέμα: "ενημέρωση για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη"


Αγαπητέ/ή συνδημότη/συνδημότισσα

Η διοίκηση του δήμου Θέρμης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών - επιχειρηματιών στη δύσκολη αυτή συγκυρία, εισηγείται και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών όλων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη θέση σε αναστολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους, εξαιτίας της πανδημίας, για όσο χρονικό διάστημα ήταν αυτή η υποχρεωτική με απόφαση της πολιτείας. 

Έτσι με την με αριθμό 122/ 2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου "οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θέρμης, οι οποίες διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού Covid-19 , σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφο 9 τις από 20. 03. 2020 ΠΝΠ απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί".

Με βάση αυτή την απόφαση, καλούνται οι επαγγελματίες-επιχειρηματίες του δήμου Θέρμης οι οποίοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, να υποβάλλουν έως 31 Μαΐου 2021 σχετική αίτηση στην πλατφόρμα απαλλαγής δημοτικών τελών
https://dt .govapp.gr.

Στην αίτηση θα είναι συνημμένα απαραίτητο στα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

- δήλωση Ε3 έτους 2019 οι δηλώσεις Μ2/ M3 για να ιδρυθεί στις επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις που μετεβλήθησαν

- υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα θέσης σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για το έτος 2020.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών το Τμήμα Εσόδων της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και θα τις απαλλάξει από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το χρονικό διάστημα που αναστέλλουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους εντός του έτους 2020. 

Η απαλλαγή θα αποτυπωθεί με μηδενικά τετραγωνικά μέτρα στα ανταποδοτικά τέλη, σε επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για το χρονικό διάστημα που απαιτεί ο σχετικός συμψηφισμός. Για το έτος 2021 θα υπάρξει νέα ανακοίνωση"


Δεν υπάρχουν σχόλια