Από πού πήρε το όνομά του ο μήνας Ιούλιος - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Από πού πήρε το όνομά του ο μήνας Ιούλιος


Όλοι οι μήνες έχουν μια εξήγηση για το όνομά τους και από πού το πήραν; Τι ισχύει όμως για τον Ιούλιο και από πού πήρε τη δική του ονομασία;

Ο 7ος μήνας του έτους, που έχει διάρκεια 31 ημερών, πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Καίσαρα ο οποίος ήταν και ο δημιουργός του Ιουλιανού Ημερολογίου.

Μάλιστα, ο Ιούλιος αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας του Ρωμαϊκού Ημερολογίου, με ονομασία Quintilis (Πέμπτος). Ωστόσο, αργότερα και την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο, έγινε ο έβδομος μήνας του Ρωμαϊκού Ημερολογίου. Ιούλιος ονομάστηκε μετά από την πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα.

Πώς λεγόταν, όμως, στην Αρχαία Αθήνα ο Ιούλιος; Ο Ιούλιος, τότε, αντιστοιχούσε με τo δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκιροφοριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβαιώνα.