Δ.Θέρμης: Συνεδριάζει την Τετάρτη 19/6 η Δημοτική Επιτροπή - Ποια είναι τα 17 θέματα που θα συζητηθούν - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Συνεδριάζει την Τετάρτη 19/6 η Δημοτική Επιτροπή - Ποια είναι τα 17 θέματα που θα συζητηθούν
Πρόσκληση προς τα κύρια και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να παρευρεθούν την Τετάρτη 19/6 απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και Δήμαρχος Θ.Παπαδόπουλος. 

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου είναι τα ακόλουθα:
 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «Καθαρισμός / Απολύμανση κάδων απορριμμάτων σε Δ.Ε. Μίκρας & Δ.Ε. Βασιλικών και υπόγειων κάδων με λινάτσα και Καθαρισμός / Απολύμανση / Συντήρηση / Επισκευή συστημάτων Υπόγειων Κάδων τύπου Sotkon»

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

3. Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - περιφερειακών συσκευών»

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου Θέρμης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας πέριξ των οικισμών στον Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΑΣΩΝ 2024»

5. Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης της εταιρίας «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου» Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης

6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Εργασίες Ταφών – εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Θέρμης»

7. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης οικονομικού έτους 2023 (από αναβολή)

8. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης οικονομικού έτους 2023 (από αναβολή)

9. Υποβολή ή μη αντιρρήσεων κατά της με αρ. πρωτ. 654156/4-6-2024 έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης της ΔΥΠΑ

10. Έγκριση Υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, Έγκριση και κατανομή θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), και Αποστολή αιτημάτων προς τη
ν ΓΓΑ, για την περιόδου 2024-25.

11. Έγκριση συνδρομής πολιτών και κατάρτιση πινάκων εκπτώσεων στα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» και της θερινής δράσης «Παιδί και Θάλασσα»

12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2024 Απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την αποδοχή χορηγίας δωροκουπονιών 200 € των Discount Markt από την Ένωση Κυριών Δράμας.

13. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου στο υπ΄αριθ. 1240 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Κοινότητας Ν. Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης για τη λειτουργία κέντρου
αποθήκευσης και διανομής. 

14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Τ.Β.)

15. Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 37820/2024 αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής (Δ. Χ. & ΣΙΑ ΕΕ»

16. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση
του Ν. Ρυσίου) 

17. Έγκριση πρακτικού περί ματαίωσης της διαδικασίας για την ΟΜΑΔΑ Α (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής) και ΟΜΑΔΑ Γ (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για του Β/Ν Σταθμούς του Δήμου Θέρμης και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ , των ΚΔΑΠ και του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θέρμης» και επιλογή προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Β (Δ/νση Προσχολικής Αγωγής) του παραπάνω διαγωνισμούΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  -    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γαντάς Σπυρίδων           Αγγέλου Γεώργιος
Γκιζάρης Στέργιος          Κοντοπίδης Πολυχρόνης
Σαμαράς Σωκράτης        Κούτρη Ευαγγελία
Τσολάκης Απόστολος     Μωραΐτης Αργύριος
Αποστόλου Στυλιανός    Χατζηδημητρίου Φανή
Τσιφτελίδου Άννα           Πράτανος Απόστολος
Βογιατζή Φωτεινή           Καρκατζούνης Θεοφάνης
Καρακώττας Αστέριος    Τριανταφυλλίδου Ιωάννα