Θέμα εβδομάδων ο προσωπικός αριθμός του πολίτη - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέμα εβδομάδων ο προσωπικός αριθμός του πολίτηΘέμα των επόμενων εβδομάδων είναι πλέον ο προσωπικός αριθμός του πολίτη, ένας νέος αριθμός, πέρα από το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές του με τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την ταυτοποίησή του.

Μετά από τέσσερα περίπου χρόνια μετά την θεσμοθέτησή του, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία απόδοσής του στους πολίτες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η εξέταση της νομοθεσίας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σημειωτέον ότι η ανεξάρτητη αρχή είχε κληθεί να εξετάσει τη σχετική νομοθεσία εδώ και καιρό, αλλά λόγω υποστελέχωσής της, υπήρξαν καθυστερήσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο προσωπικός αριθμός δεν θα καταργήσει τον ΑΦΜ που τηρούν περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι καθώς ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα του προσωπικού Αριθμού. Συγκεκριμένα ο προσωπικός αριθμός θα αποτελείται από τον ΑΦΜ μας και τρία αλφαριθμητικά ψηφία, κάποια εκ των οποίων θα επιλέξει ο ίδιος ο πολίτης όταν ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για την επίδοσή του.

Ο εν λόγω αριθμός θα είναι καταγεγραμμένος στις νέες ταυτότητες, θα διέπει οριζόντια τα μητρώα και παρότι δεν θα υποκαταστήσει τον ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ θα είναι ο μοναδικός αριθμός που θα πρέπει να θυμάται ο πολίτης για να ταυτοποιηθεί απέναντι στο κράτος σε οποιαδήποτε μεταξύ τους συναλλαγή.

Όταν ο πολίτης επισκεφτεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία π.χ. Εφορία, ΕΦΚΑ, περιφέρειες ή δήμους μπορεί να δίνει μόνο τον αριθμό αυτόν χωρίς κατά περίπτωση να απαιτείται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό ταυτότητας κτλ.

Με τον τρόπο αυτό ο προσωπικός αριθμός αναμένεται να συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησης του πολίτη και στην ασφάλεια των συναλλαγών του ενώ θα ελαχιστοποιήσει και τα στοιχεία που χρειάζεται να διατηρεί κάθε δημόσιος φορέας.