Πρόσκληση στη Θεατρική παράσταση : "Στρίγγλα και Καλλονή" από το παιδικό τμήμα θεάτρου του Π.Κ. Νέου Ρυσίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόσκληση στη Θεατρική παράσταση : "Στρίγγλα και Καλλονή" από το παιδικό τμήμα θεάτρου του Π.Κ. Νέου Ρυσίου
Θεατρική παράσταση : ❞𝝨𝞃𝞀ί𝝲𝝲𝝺𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝟𝝰𝝺𝝺𝝾𝝼ή❞
από το παιδικό τμήμα θεάτρου του Π.Κ. Νέου Ρυσίου

𝝩𝝴𝞃ά𝞀𝞃𝝶 𝟮𝟮 𝝡𝝰ΐ𝝾𝞄 - 𝟮𝟬.𝟯𝟬 - 𝝥.𝝟. 𝝢έ𝝾𝞄 𝝦𝞄𝞂ί𝝾𝞄
𝝨𝝹𝝶𝝼𝝾𝝷𝝴𝞂ί𝝰 - 𝝙𝝸𝝳𝝰𝞂𝝹𝝰𝝺ί𝝰 : 𝝛ά𝝲𝝹𝝺𝝶 𝝗𝝰𝞂𝝸𝝺𝝸𝝹ή
𝝨𝝹𝝶𝝼𝝸𝝹ά : 𝝞𝞈ά𝝼𝝼𝝰 𝝫ά𝝹𝝰
𝝡𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ή 𝝴𝝿𝝸 𝞂𝝹𝝶𝝼ής: 𝝥ό𝝿𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝝠ί𝝼𝝰 𝝙ί𝝲𝝹𝝰
Διεύθυνση Θεάτρου : Λάλος Θεόφιλος

𝝥𝞀𝞈𝞃𝝰𝝲𝞈𝝼𝝸𝞂𝞃𝝾ύ𝝼 𝝾𝝸 𝝻𝝰𝝷𝝶𝞃ές:
✔Αλεξάκης Χρήστος
✔ Γαζιάνου Χριστιάνα
✔ Δημητριάδου Στυλιανή
✔ Καρατάσιου Ιωάννα
✔ Παναγοπούλου Ιφιγένεια
✔ Πήττα Θεοδώρα
✔ Τσολάκη Ζωή

𝝨𝞄𝝼𝝾𝝳𝝴ί𝝰 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ής:
𝝖𝝹𝝾𝞀𝝼𝞃𝝴ό𝝼:
Γιαντζόγλου Γιάννης - Δημαρέλης Μάριος - Δημητρέλη Ουρανία - Τερζίδης Παύλος - Τερζίδου Αγάπη - Σοβατζής Παναγιώτης.

𝝫𝝺ά𝝾𝞄𝞃𝝰:
Βαγιωνά Τζωρτζίνα - Κούρτη Σοφία -Νανάς Απόστολος Λουκάς - Πασσαλίδη Ηλέκτρα.

Διοργάνωση : 𝝖𝝼𝞃𝝸𝝳𝝶𝝻𝝰𝞀𝞆ί𝝰 𝝥𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς
Δήμος Θέρμης - Κοινότητα Νέου Ρυσίου