Εξαήμερη εργασία: Σε ποιους κλάδους θα ισχύσει – Πού απαγορεύεται - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εξαήμερη εργασία: Σε ποιους κλάδους θα ισχύσει – Πού απαγορεύεται



Εξαήμερη εργασία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου σε συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης.


Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, η εφαρμογή του μέτρου της εξαήμερης εργασίας αφορά σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες, οι οποίες θα αποφασίζουν μονομερώς την απασχόληση εργαζομένων και την 6η ημέρα, με προσαύξηση κατά 40% του ημερομισθίου.



Στο καθεστώς της 6ήμερης εργασίας ανήκουν:
  • φορείς του Δημοσίου,
  • οι ΔΕΚΟ,
  • η βιομηχανία και
  • κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, σε περιόδους αυξημένου φόρτου.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό.


Οι όροι εφαρμογής της εξαήμερης εργασίας

Ως όροι για την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, έχουν τεθεί:
  • Η υποχρεωτική προ δήλωση της επιπλέον απασχόλησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Η απασχόληση να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες
  • Την 6η μέρα να μην πραγματοποιείται υπερεργασία ή/και υπερωριακή απασχόληση.