Συνεργασία Δήμου Θέρμης και Πυροσβεστικής για τις δασικές πυρκαγιές - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συνεργασία Δήμου Θέρμης και Πυροσβεστικής για τις δασικές πυρκαγιές


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Με αντικείμενο την προστασία από δασικές πυρκαγιές πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Απριλίου στο Δημαρχείο Θέρμης, συνάντηση, του διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχου Νικόλαου Μπαλατσούκα με τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η οργάνωση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης συμβάντων δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών, η συνεχής προσπάθεια εξοπλισμού και επιμόρφωσης του τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι δράσεις ενίσχυσης των υποδομών, της πρόληψης στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η συμμετοχή του Δήμου σε συμβάντα έκτακτης ανάγκης εκτός τον ορίων του όπως και η ενίσχυση του εθελοντισμού μέσω της υποστήριξης εθελοντικών ομάδων. 

Επίσης επιβεβαιώθηκε η μέχρι σήμερα πολύ καλή συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το Δήμο Θέρμης, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρόληψης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην από κοινού προσπάθεια βελτίωσης της μέχρι σήμερα πολύ καλής συνεργασίας τους μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η συνεχής ενίσχυση της αμφίδρομης ανταλλαγής γνώσης σε θέματα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και στη συνεργασία σε θέματα που αφορούν την σύνταξη σχεδίων πολιτικής προστασίας. 

Επίσης σημαντική και αναγκαία κρίθηκε και η προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε δράσεις ενεργής προσφοράς σε καταστάσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ώστε αυτός να καταστεί σύμμαχος και αρωγός στο έργο της πολιτικής προστασίας.