Δ.Θέρμης: Μη πετάτε ογκώδη αντικείμενα οπουδήποτε -Τι είναι δωρεάν και τι χρεώνεται ανά δρομολόγιο μεταφοράς - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Μη πετάτε ογκώδη αντικείμενα οπουδήποτε -Τι είναι δωρεάν και τι χρεώνεται ανά δρομολόγιο μεταφοράςΈκκληση προς τους δημότες να μην πετάνε τα ογκώδη αντικείμενα οπουδήποτε, ούτε στους κάδους απορριμμάτων απευθύνει η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης.

Ως ογκώδη ορίζονται παλιά έπιπλα , στρώματα, άχρηστες ηλεκτρικές  ή ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.), Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), επικίνδυνα απορρίµµατα σε µικρές ποσότητες όπως µπαταρίες, φάρµακα, συσκευασίες εντοµοκτόνων, λαµπτήρες κ.ο.κ.

Για την αποκομιδή όλων αυτών μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται στον Δήμο, είτε με ένα τηλεφώνημα στο 2310 467110 ή στο 15114 είτε μέσα από την πλατφόρμα Novoville.

Η αποκομιδή μεμονωμένων οικιακών αποβλήτων (έπιπλα, συσκευές κ.λπ.) γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.

Για τα υπόλοιπα απόβλητα, κυρίως προϊόντα κηπουρικής σε μεγάλες ποσότητες  ή ΑΕΚΚ, υπάρχουν χρεώσεις αναλόγως της ποσότητας.

 Για τα προϊόντα κηπουρικής, εφόσον είναι σε μεγάλες ποσότητες, το κόστος μεταφοράς είναι:
Φορτηγό 15 τόνων – 30€ /δροµολόγιο
Φορτηγό 8 τόνων – 20€ /δροµολόγιο
Ηµιφορτηγό – 5€ /δροµολόγιο

Όταν πρόκειται για υλικά που προέρχονται από µικροεπισκευές, η αποκοµιδή τους πραγµατοποιείται ΔΩΡΕΑΝ

(εφόσον η προσωρινά αποθηκευόµενη ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ’ όγκο, το περιεχόµενο πέντε σάκων απορριµµάτων διαστάσεων 50×100 εκατοστών ανά περίπτωση – το δε βάρος του κάθε σάκου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά- και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται µέσα σε κατάλληλη συσκευασία η οποία αντέχει το βάρος τους και δεν καταστρέφεται ώστε να δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκοµιδής και να δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας.)

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται κόστος µεταφοράς ως ακολούθως:
Για 6 έως 10 σακούλες μπάζων – 2 € / σακούλα
Για 11 έως 20 σακούλες µπαζών – 3 € / σακούλα
Για 21 έως 30 σακούλες µπαζών – 5 € / σακούλα

Σύμφωνα με τον κανονισμό Καθαριότητα κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται µία (1) φορά στο εξάµηνο να αιτείται την αποκοµιδή ΑΕΚΚ από τον ∆ήµο.

Σε κάθε περίπτωση αυτά τοποθετούνται εκτός των κάδων, σε σηµεία προσβάσιµα από τα συνεργεία του ∆ήµου, κατόπιν επικοινωνίας µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Όταν η µεταφορά των ογκωδών απορριµµάτων γίνεται από τους ίδιους τους ιδιώτες σε υποδεικνυόµενο αδειοδοτηµένο χώρο προσωρινής απόθεσης ογκωδών απορριµµάτων, ΔΕΝ επιβάλλεται ΚΑΜΙΑ χρέωση.