Δημοτικό Ωδείο Θέρμης: Πρόσκληση σε Συναυλία Κιθάρας στο Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη 10 Απριλίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δημοτικό Ωδείο Θέρμης: Πρόσκληση σε Συναυλία Κιθάρας στο Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη 10 ΑπριλίουΟ Δήμος Θέρμης , o Πολιτισμός Δήμου Θέρμης - Αντιδημαρχία Πολιτισμού & το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης σας προσκαλούν στη:
❞𝞢𝞾𝞶𝞪𝞾𝞴ί𝞪 𝞙𝞲𝞱ά𝞺𝞪ς❞ 𝞽𝞰ς 𝞽ά𝞷𝞰ς 𝞽𝞸𝞾 𝞥ώ𝞽𝞰 𝞛𝞹𝞪𝞷έ

📌 𝝩𝝴𝞃ά𝞀𝞃𝝶 𝟭𝟬 𝝖𝝿𝞀𝝸𝝺ί𝝾𝞄
⏰ Ώ𝞀𝝰 𝟭𝟵.𝟯𝟬
👉 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς
🔖 𝝚ί𝞂𝝾𝝳𝝾ς : 𝝙𝞈𝞀𝝴ά𝝼

✔Διεύθυνση Δημοτικού Ωδείου : Θεόδωρος Γκρούνης
✔Καθηγητής κιθάρας: Φώτης Μπαξές
✔Διοργάνωση : Αντιδημαρχία Πολιτισμού Θέρμης

Συμμετέχουν :
𝟏.𝚳𝛂𝛒𝛋έ𝛌𝛌𝛂 𝚱𝛐𝛒𝛌ί𝛎𝛈
𝟐.𝚳𝛂𝛒ί𝛂 𝚷𝛂𝛑𝛂𝛅𝛈𝛍𝛐𝛑𝛐ύ𝛌𝛐𝛖
𝟑.𝚯𝛂𝛎ά𝛔𝛈ς 𝚩𝛌𝛂𝛘ό𝛑𝛐𝛖𝛌𝛐ς
𝟒.𝚬𝛍𝛍𝛂𝛎𝛐𝛖ή𝛌 𝚱𝛒𝛈𝛕𝛊𝛋ό𝛑𝛐𝛖𝛌𝛐ς
𝟓.𝚮𝛌ί𝛂ς 𝚬𝛖𝛔𝛕𝛒𝛂𝛕ί𝛐𝛖
𝟔.𝚫𝛈𝛍ή𝛕𝛒𝛈ς 𝚻𝛔ό𝛎𝛕𝛇𝛐ς
𝟕.𝚩𝛂𝛄𝛄έ𝛌𝛈ς 𝚺𝛊𝛅𝛆𝛒ί𝛅𝛈ς
𝟖. 𝚩𝛂𝛔𝛊𝛌𝛊𝛋ή 𝚨𝛌𝛂𝛃έ𝛒𝛈
𝟗. 𝚲ά𝛍𝛑𝛈ς 𝚱𝛚𝛕ί𝛅𝛈ς