Ανακοίνωση της Κοινότητας Καρδίας για την τοπική επέκταση αποχέτευσης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση της Κοινότητας Καρδίας για την τοπική επέκταση αποχέτευσης
//Ανακοίνωση Κοινότητας Καρδίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 222/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει εγκριθεί η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων για τις οδούς Ιπποκράτους, Ραιδεστού και Οδ. Ελύτη του οικισμού Καρδίας, κατόπιν πρωτοβουλίας και αίτησης ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής, κι έχει δοθεί η άδεια σε ιδιώτη εργολάβο για την υλοποίησή της και σύνδεση με τον υφιστάμενο αγωγό σε σημείο που υποδείχθηκε από την Υπηρεσία.

Ο ιδιώτης εργολάβος έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες κι εγκρίσεις και ξεκίνησε την κατασκευή με την επίβλεψη του Τεχνικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Το κόστος των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, οι οποίοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.