Δωρεάν συμπλήρωση ερωτηματολογίου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δωρεάν συμπλήρωση ερωτηματολογίου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στη Διεύθυνσης Παιδείας Δήμου Θέρμης, ,
𝛍𝛆 𝚺ύ𝛍𝛃𝛐𝛖𝛌𝛐 𝚬𝛑𝛂𝛄𝛄𝛆𝛌𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ής 𝚺𝛕𝛂𝛅𝛊𝛐𝛅𝛒𝛐𝛍ί𝛂ς 
για να συμπληρώσει το παιδί σας το Ερωτηματολόγιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου προς όλους τους γονείς και είναι 𝝙𝝮𝝦𝝚𝝖𝝢 για όλα τα παιδιά τα οποία φοιτούν
στην Γ’ Γυμνασίου και στις τάξεις του Λυκείου.

Μπορείτε να επικοινωνείτε στα
  • 𝟮𝟯𝟭𝟯 𝟯𝟬𝟬𝟳𝟯𝟬, 𝟳𝟲𝟲, 𝟳𝟲𝟰
  • στο mail: 𝒑𝒂𝒊𝒅𝒆𝒊𝒂@𝒕𝒉𝒆𝒓𝒎𝒊.𝒈𝒐𝒗.𝒈𝒓