Θέρμη: Υλοποίηση του προγράμματος "Ομάδες γονέων - Υποστήριξη - Ενδυνάμωση" από το 3ο Νηπιαγωγείο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Υλοποίηση του προγράμματος "Ομάδες γονέων - Υποστήριξη - Ενδυνάμωση" από το 3ο Νηπιαγωγείο


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Στο 3ο Νηπιαγωγείο Θέρμης υλοποιείται πρόγραμμα σε απογευματινές ώρες με τίτλο: 
«𝛐𝛍ά𝛅𝛆ς 𝛄𝛐𝛎έ𝛚𝛎 – 𝛖𝛑𝛐𝛔𝛕ή𝛒𝛊𝛏𝛈 – 𝛆𝛎𝛅𝛖𝛎ά𝛍𝛚𝛔𝛈».

Αποδέκτες αυτού είναι όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών του 3ου Νηπιαγωγείου Θέρμης.


Στόχοι της υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων είναι οι εξής:

➢ η αναγνώριση της αναγκαιότητας να ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα που αφορούν το ρόλο τους καθώς επίσης και το ρόλο του νηπιαγωγείου στην εκπαίδευση/διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους

➢ η ανασφάλεια πολλών -ιδιαίτερα νέων γονέων- και η εκφρασμένη τους ανάγκη για ουσιαστική βοήθεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν με τα παιδιά τους

➢ η κουλτούρα της εξωστρέφειας προς την κοινότητα που έχει αναπτύξει το 3° Νηπιαγωγείο Θέρμης και

➢ η ανάγκη συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, για την αγωγή, την εκπαίδευση και την πρόοδο των παιδιών μας.

Πρόκειται για μία εξαιρετική πρωτοβουλία του σχολείου, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη λειτουργίας του σχολείου.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο χώρο του νηπιαγωγείου, μια φορά το μήνα, κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί συνολικά τέσσερις συναντήσεις, τις οποίες συντονίζουν και πλαισιώνουν ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές.

⇨ Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 22 Νοεμβρίου, με θέμα: «𝛔𝛖𝛎𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔ί𝛂 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛆ί𝛐𝛖 – 𝛄𝛐𝛎έ𝛚𝛎 -𝛋𝛈𝛅𝛆𝛍ό𝛎𝛚𝛎. 𝚻𝛐 𝛔𝛖𝛍𝛑𝛆𝛒𝛊𝛌𝛈𝛑𝛕𝛊𝛋ό 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛆ί𝛐». 
Τη συζήτηση υποστήριξε ο Ευκαρπίδης Πολυχρόνης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και ενταξιακής Εκπαίδευσης.

⇨ Η δεύτερη συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου με θέμα: «𝚳𝛊𝛂 𝛗𝛐𝛒ά 𝛋𝛊 έ𝛎𝛂𝛎 𝛋𝛂𝛊𝛒ό ή𝛕𝛂𝛎 𝛕𝛂 ό𝛒𝛊𝛂. 𝚫𝛊𝛆𝛒𝛆𝛖𝛎ώ𝛎𝛕𝛂ς 𝛕𝛒ό𝛑𝛐𝛖ς 𝛂𝛑𝛐𝛕𝛆𝛌𝛆𝛔𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ής 𝛐𝛒𝛊𝛐𝛉έ𝛕𝛈𝛔𝛈ς» που θα πλαισιώσει η Ευτυχία Σταματίου, ψυχολόγος της ΕΔΥ που λειτουργεί στο σχολείο.

⇨ Η τρίτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου με θέμα: «𝛐𝛊 𝛔𝛘έ𝛔𝛆𝛊ς 𝛍𝛆 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛖𝛎𝛐𝛍𝛈𝛌ί𝛋𝛐𝛖ς, 𝛈 𝛅𝛊𝛂𝛘𝛆ί𝛒𝛊𝛔𝛈 𝛕𝛚𝛎 𝛔𝛖𝛄𝛋𝛒𝛐ύ𝛔𝛆𝛚𝛎, 𝛐 𝛒ό𝛌𝛐ς 𝛕𝛐𝛖 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛆ί𝛐𝛖 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈ς 𝛐𝛊𝛋𝛐𝛄έ𝛎𝛆𝛊𝛂ς» που θα πλαισιώσει ο πρώην επίκουρος καθηγητής ειδικής αγωγής Γιώργος Μπάρμπας.

⇨ Η τέταρτη συνάντηση θα έχει ως θέμα «𝛕𝛈𝛎 𝛐𝛍𝛂𝛌ή 𝛍𝛆𝛕ά𝛃𝛂𝛔𝛈 𝛂𝛑ό 𝛕𝛐 𝛎𝛈𝛑𝛊𝛂𝛄𝛚𝛄𝛆ί𝛐 𝛔𝛕𝛐 𝛅𝛈𝛍𝛐𝛕𝛊𝛋ό 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛆ί𝛐» που θα υποστηρίξει η Κατερίνα Λαλιώτη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού.

Όλες οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 𝟔 𝛕𝛐 𝛂𝛑ό𝛄𝛆𝛖𝛍𝛂.