Ανακοίνωση ακύρωσης παράστασης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση ακύρωσης παράστασης
//Ανακοίνωση Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Θέρμης


𝚨𝛋𝛖𝛒ώ𝛎𝛆𝛕𝛂𝛊 𝛈 𝛅𝛊𝛑𝛌ή 𝛑𝛂𝛒ά𝛔𝛕𝛂𝛔𝛈 𝛑𝛐𝛖 ή𝛕𝛂𝛎 𝛑𝛒𝛐𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕𝛊𝛔𝛍έ𝛎𝛈 𝛄𝛊𝛂 𝛂𝛖𝛕ό 𝛕𝛐 𝚺𝛂𝛃𝛃𝛂𝛕𝛐𝛋ύ𝛒𝛊𝛂𝛋𝛐 20 και 21 𝚰𝛂𝛎𝛐𝛖𝛂𝛒ί𝛐𝛖 𝛆𝛏𝛂𝛊𝛕ί𝛂ς 𝛂𝛔𝛉έ𝛎𝛆𝛊𝛂ς 𝛔𝛖𝛎𝛕𝛆𝛌𝛆𝛔𝛕ώ𝛎 

𝚺ά𝛃𝛃𝛂𝛕𝛐 𝛋𝛂𝛊 𝚱𝛖𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝟐𝟕 𝛋𝛂𝛊 𝟐𝟖 𝚰𝛂𝛎𝛐𝛖𝛂𝛒ί𝛐𝛖 𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕𝛒έ𝛗𝛐𝛖𝛎 𝛐𝛊 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛔𝛕ά𝛔𝛆𝛊ς 𝛋𝛂𝛌ώς 𝛆𝛘ό𝛎𝛕𝛚𝛎 𝛕𝛚𝛎 𝛑𝛒𝛂𝛄𝛍ά𝛕𝛚𝛎

Δείτε για την παράσταση εδώ