Έρχεται νέο επίδομα 718 ευρώ για ανέργους – Ποιοι θα είναι δικαιούχοι - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Έρχεται νέο επίδομα 718 ευρώ για ανέργους – Ποιοι θα είναι δικαιούχοιEιδικό βοήθημα ανεργίας ύψους 718 ευρώ θα ενεργοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέσα στο μήνα με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων ανέργων που για κάποιο λόγο δεν έχουν δικαίωμα λήψης της τακτικής επιδότησης ανεργίας.Το επίδομα θα χορηγείται κάθε χρόνο και θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε τέκνο.

Αποδέκτες του βοηθήματος θα είναι περίπου 18.000 άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα έμφυλης βίας και βίας εμπορίας ανθρώπων, αποφυλακισμένοι και απεξαρτημένοι. 

Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

Το ειδικό βοήθημα των 718 ευρώ θα αντικαταστήσει τις τρεις παροχές που καταργήθηκαν τις οποίες ελάμβαναν ειδικές κατηγορίες ανέργων καθώς σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ τα εν λόγω βοηθήματα δεν ήταν όσο θα έπρεπε στοχευμένα με αποτέλεσμα να έχουν μικρό αριθμό αποδεκτών.

Η υποκατάσταση των βοηθημάτων από τη νέα παροχή, σύμφωνα με στελέχη της ΔΥΠΑ, δεν σημαίνει μείωση της χρηματοδότησης προς τις ευάλωτες ομάδες. 

Αντιθέτως το κονδύλι από τον προϋπολογισμό του φορέα αυξάνεται κατά 3 εκ και από 10 εκ. ευρώ το 2023 θα ανέλθει σε 13 εκ. το 2024.


Τα επιδόματα που καταργήθηκαν είναι τα εξής:

Το ειδικό επίδομα που δίδεται μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι πολίτες που διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. 

Το ύψος του ήταν ίσο προς δεκατρία (13) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή 249,08 ευρώ.

Το επίδομα τρίμηνης παραμονής στο μητρώο ανέργων, ελάμβαναν ορισμένες κατηγορίες ανέργων – μέχρι και τρεις φορές – μέσα στο ημερολογιακό έτος. 

Το ποσό του βοηθήματος ήταν 287,4 ευρώ.


Το επίδομα επίσχεσης εργασίας, δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, κατά την περίπτωση διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.