Θέρμη: Ανακοίνωση Τεχνικής Υπηρεσίας για παύση λειτουργίας παιδικής χαράς - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Ανακοίνωση Τεχνικής Υπηρεσίας για παύση λειτουργίας παιδικής χαράς


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


ΑΝΑΚΟ Ι ΝΩ ΣΗ 

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου 
"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" 
θα κατασκευασθεί νέα εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στην παιδική χαρά "Παραμάνα" (περιμετρικοί οδοί Ταβάκη-Στρ. Μακρυγιάννη-Στενημάχου) της Θέρμης. 

Για λόγους ασφαλείας, κατά την διάρκεια των εργασιών, το χρονικό διάστημα από 13-12-2023 έως και 22-12-2023, η παραπάνω παιδική χαρά θα παραμείνει "κλειστή" για το κοινό και δεν θα επιτρέπεται κανενός είδους χρήση της από τους Δημότες. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΉΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ