ΕΟΦ: Ανακαλούνται συμπληρώματα διατροφής και σύριγγες μιας χρήσης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΕΟΦ: Ανακαλούνται συμπληρώματα διατροφής και σύριγγες μιας χρήσηςΑνάκληση των παρτίδων 22D0704, 22D0705 του συμπληρώματος διατροφής INOFERT και ανάκληση της παρτίδας 230406 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 20ML, NEEDLE 21G x 1 ½"».


➛Την ανάκληση των παρτίδων 22D0704 με ημερομηνία λήξης 08/2025 και 22D0705 με ημερομηνία λήξης 08/2025, του συμπληρώματος διατροφής INOFERT της εταιρείας ITF HELLAS A.E., καθώς μετά από τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς τους ελέγχους ομοιομορφίας μάζας.

Η εταιρεία ITF HELLAS A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ανάκληση της παρτίδας 230406 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 20ML, NEEDLE 21G x 1 ½"»

Την ανάκληση της παρτίδας 230406, με ημερ/νία λήξης 05/04/2028, του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 20ML, NEEDLE 21G x 1 ½’’», καθώς μετά από τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου ‘Μακροσκοπική εξέταση’ δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές.

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τη συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.