ΔΕΔΔΗΕ: Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές ρεύματος, πώς λειτουργούν και ποια τα οφέλη για τον καταναλωτή - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΔΕΔΔΗΕ: Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές ρεύματος, πώς λειτουργούν και ποια τα οφέλη για τον καταναλωτήΚαλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής τους και των λογαριασμών τους, καθώς και εξοικονόμηση χρημάτων είναι μεταξύ άλλων τα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν τα νοικοκυριά με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.
Σήμερα, Τρίτη (08.11.23) η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τον ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψαν τη σύμβαση για τη χρηματοδότηση της σταδιακής εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των οποίων τα νοικοκυριά θα έχουν την ιδιοκτησία της κατανάλωσής τους.

Τα συστήματα αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους τελικούς πελάτες, να διευκολύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να στηρίζουν την απόκριση ζήτησης. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που επιβραδύνουν την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών μακροπρόθεσμων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα.

Στα οφέλη των έξυπνων μετρητών για τον καταναλωτή, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται:

-Η διαφάνεια στη μέτρηση της κατανάλωσης.

-Η δυνατότητα εξοικονόμησης με αλλαγή προμηθευτή ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας και αξιοποίηση διαφορετικών τιμολογίων ανάλογα με την περίοδο χρήσης.

– Δυνατότητα για συμμετοχή στην αγορά σε μικροπαραγωγούς με αποθήκευση και πώληση ενέργειας και σε καταναλωτές με αμοιβή για μεταφορά τις κατανάλωσης εκτός περιόδων αιχμής.

Οφέλη αναμένονται και για τους προμηθευτές (βελτίωση των ταμειακών ροών, άμεση αποκοπή στις περιπτώσεις που προβλέπεται όπως για ληξιπρόθεσμες οφειλές, συχνή μέτρηση και έκδοση λογαριασμών με μικρότερους χρόνους πληρωμής, πιο ευέλικτα πακέτα προσφορών, πολυζωνική τιμολόγηση) και για το δίκτυο : 
η καταμέτρηση, οι αποκοπές και οι επανασυνδέσεις θα γίνονται απομακρυσμένα σε πολύ μικρότερο χρόνο, διαχείριση και επίλυση των βλαβών απομακρυσμένα και σε πολύ μικρότερο χρόνο, περαιτέρω μείωση των ρευματοκλοπών, δυνατότητα συλλογής δεδομένων και από π.χ. μετρητές φυσικού αερίου ή νερού, κ.α.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, υπέγραψαν 15ετές δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την εγκατάσταση 3,12 εκατ. έξυπνων μετρητών και των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ το έργο αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί με δάνειο ύψους 273 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) προκειμένου να καλυφθεί το εκτιμώμενο συνολικό επενδυτικό κόστος ύψους 546 εκατ. ευρώ.

«Η αύξηση των ενεργειακών επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου, την αξιοποίηση του δυναμικού της ηλιακής και αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης» δήλωσε ο Werner Hoyer, Πρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Το πράσινο και βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης περνά μέσα από έργα σαν αυτό. Τα σπίτια μας, οι χώροι εργασίας μας και άλλα κτίρια συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων πηγών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), εν μέρει λόγω της μη αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι έξυπνοι μετρητές, όπως αυτοί που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την πρόληψη της σπατάλης»

«Η ΕΤΕπ στηρίζει διαχρονικά τον Όμιλο ΔΕΗ. Χαιρετίζουμε την επένδυση σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του ΔΕΔΔΗΕ που θα μετασχηματίσει και θα εκσυγχρονίσει ταχέως την ελληνική ενεργειακή αγορά, αναβαθμίζοντας το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγοντας το δρόμο για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση. 
Οι έξυπνοι μετρητές και τα έξυπνα δίκτυα είναι απαραίτητα για την επίτευξη όλων των ενεργειακών μας στόχων. Εν όψει της κλιματικής αλλαγής, χρειαζόμαστε ένα πιο αξιόπιστο δίκτυο, ένα πιο έξυπνο δίκτυο, τώρα περισσότερο από ποτέ,» δήλωσε ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ.