Δημοτικό θέατρο Θέρμης: "Όλα του γάμου Δύσκολα" - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δημοτικό θέατρο Θέρμης: "Όλα του γάμου Δύσκολα"


//Ανακοίνωση ΔΕΠΠΑΘ


Θεατρικό Φθινόπωρο Θέρμης
❞Ό𝞴𝞪 𝞽𝞸𝞾 𝞬ά𝞵𝞸𝞾 𝞭ύ𝞼𝞳𝞸𝞴𝞪❞
𝝟𝞄𝞀𝝸𝝰𝝹ή 𝟭𝟵 𝝢𝝾𝝴𝝻𝝱𝞀ί𝝾𝞄 ώ𝞀𝝰: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς
𝝨𝞄𝝲𝝲𝞀𝝰𝞅έ𝝰ς :𝝨𝝻𝝰𝞀ώ 𝝨𝝿𝝸𝞃𝝰𝝺𝝸𝞈𝞀ά𝝹𝝶
𝝨𝝹𝝶𝝼𝝾𝝷𝝴𝞂ί𝝰:𝝨𝝻𝝰𝞀ά𝝲𝝳𝝰 𝝩𝝵𝝾ύ𝝻𝝰
𝝚𝞅𝝶𝝱𝝸𝝹ή 𝝤𝝻ά𝝳𝝰 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς
𝝚𝝸𝞂𝝸𝞃ή𝞀𝝸𝝾 : 𝟯 €

"Πόσο και γιατί οι σχέσεις μέσα στον γάμο γίναν δύσκολες;" 
Θα ήταν ένας πολύ καλός τίτλος σεμιναρίου. 

Το θέατρο όμως δεν γράφεται για να δίνει συμβουλές, δεν νουθετεί, δεν είναι ο ρόλος του αυτός. Γράφεται για να προβληματίσει περιγράφοντας καταστάσεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει λιτά συμπυκνωμένα και σύντομα το μικρό αυτό θεατρικό. 

Να προβληματίσει να αφυπνίσει αν μπορεί, γιατί "Πρέπει κάτι να γίνει να αλλάξουμε, δεν πάει άλλο. Είμαστε νεκροί και δεν το ξέρουμε!" Λέει μια ηρωίδα του. Πώς; Ίσως ναι, γίνεται. Γιατί δεν είναι "Όλα του γάμου δύσκολα..!"


Ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης :
  • 𝞜ί𝞳𝞸ς 𝞙𝞾𝞫𝞺ά𝞶𝞸𝞬𝞴𝞸𝞾
  • 𝞣𝞼𝞲𝞬ά𝞶𝞰 𝞛𝞪𝞺ί𝞪
  • 𝞜ά𝞳𝞸ς 𝞣𝞪𝞷𝞲ά𝞺𝟀𝞰ς
  • 𝞙𝞪𝞺𝞪𝞼ά𝞫𝞫𝞪 𝞐𝞺𝞬𝞾𝞺ώ
  • 𝞢𝞽έ𝞴𝞴𝞪 𝞘𝟂𝞪𝞶𝞶ί𝞭𝞸𝞾
  • 𝞔𝞲𝞺ή𝞶𝞰 𝞦𝞺𝞾𝞼𝞸𝞫𝞪𝞴ά𝞶𝞽𝞸𝞾 𝞣𝞼𝞲𝞺ά𝞹𝞪

Δήμος Θέρμης & ΔΕΠΠΑΘ