Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίεςΠροσυμπληρωμένες και κλειδωμένες θα είναι οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από τις αρχές του 2025


Προσυμπληρωμένες και κλειδωμένες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα είναι το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2025 όλες οι δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA χωρίς οι φορολογούμενοι να έχουν δυνατότητα παρέμβασης και τροποποίησης των προσυμπληρωμένων δεδομένων καθώς αυτά θα είναι «κλειδωμένα».


Από το 2024 οι δηλώσεις ΦΠΑ

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από το επόμενο έτος η προσυμπλήρωση και το «κλείδωμα» των δεδομένων - που δεν θα επιτρέπει καμία παρέμβαση και τροποποίησή τους από τους φορολογούμενους - θα ισχύσει για όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ από το 2025 θα επεκταθεί και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Με αυτό τον τρόπο θα είναι αδύνατο για τους φορολογούμενους να δηλώνουν ποσά ακαθαρίστων εσόδων λιγότερα και ποσά εκπιπτόμενων δαπανών περισσότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA.

Όσον αφορά τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα προσυμπληρωμένα, με βάση την πλατφόρμα myDATA, δεδομένα που δεν θα μπορούν να τροποποιήσουν οι φορολογούμενοι θα είναι οι φορολογητέες εκροές, τα αναλογούντα σ’ αυτές ποσά ΦΠΑ, οι εκπιπτόμενες εισροές και τα αναλογούντα σ’ αυτές ποσά ΦΠΑ, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της δήλωσης, δηλαδή το χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 

Από κει και πέρα, ο φορολογούμενος το μόνο που θα μπορεί να κάνει θα είναι, σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου, να επιλέξει εάν θα το εξοφλήσει εφάπαξ ή σε δύο μηνιαίες δόσεις ή σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου να επιλέξει αν θα το μεταφέρει για συμψηφισμό με χρεωστικό υπόλοιπο επόμενης δήλωσης.


Οι δηλώσεις εισοδήματος

Όσον αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, η προσυμπλήρωση θα αφορά τόσο τα δεδομένα των ακαθαρίστων εσόδων όσο και τα δεδομένα των δαπανών. 

Ακόμη και η κατανομή των ποσών των ακαθαρίστων εσόδων με βάση τις επιμέρους διαφορετικές επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες κάθε φορολογουμένου, καθώς επίσης και η κατανομή των δαπανών σε διάφορες κατηγορίες θα γίνεται από την ΑΑΔΕ με προσυμπλήρωση των επιμέρους ποσών στους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε3, με βάση τους χαρακτηρισμούς που θα έχουν γίνει από τους λογιστές ή τους ίδιους τους φορολογούμενους, κατά την υποβολή των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA.

Με βάση τα δεδομένα που θα έχουν προσυμπληρωθεί και «κλειδωθεί» στο Ε3, θα προσυμπληρώνονται με επίσης «κλειδωμένα» ποσά και οι κωδικοί του Ε1 και του εντύπου «Ν» για τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Από τη στιγμή που οι δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος θα είναι προσυμπληρωμένες και τα αναγραφόμενα δεδομένα δεν θα μπορούν να μεταβληθούν από τους φορολογούμενους, θα μιλάμε πλέον για μια εξελιγμένη διαδικασία αυτοματοποίησης της συμπλήρωσης των βασικών φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ήδη τα δεδομένα για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων και κινητών αξιών εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και «κλειδωμένα» κάθε χρόνο στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οπότε με την προσυμπλήρωση και το «κλείδωμα» και των δεδομένων για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, η διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων θα είναι αυτοματοποιημένη για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Το μόνο που θα απομένει για τους φορολογουμένους θα είναι να συμπληρώνουν τυχόν στοιχεία για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων που απέκτησαν, όπως π.χ. από μισθώματα, τόκους κ.λπ., καθώς και ορισμένους κωδικούς που βοηθούν στη μείωση του τελικού φόρου εισοδήματος, όπως π.χ. τα ποσά των αποδείξεων που αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα, τα ποσά των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα ή τον φόρο κ.λπ., όπως και τους χαρακτηρισμούς των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους ως «φιλοξενούμενων», ως «αναπήρων», ως «συνταξιούχων που δικαιούνται μείωσης τεκμηρίων» κ.ά.


Κατάργηση φορολογικών βιβλίων

Το επόμενο βήμα θα είναι η κατάργηση των τηρούμενων εδώ και πολλά χρόνια – είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή – φορολογικών βιβλίων και η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με την κατάργηση των προστίμων και των λοιπών κυρώσεων που επιβάλλονται σήμερα στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες στις περιπτώσεις που, ενώ καλούνται από τις φορολογικές αρχές, δεν επιδεικνύουν τα τηρούμενα βιβλία.

Ως «φορολογικά βιβλία» όλων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών θα υπολογίζονται πλέον τα ηλεκτρονικά βιβλία που συμπληρώνονται στην πλατφόρμα myDATA.

newsbomb.gr