Ανοίγουν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανοίγουν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ


Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα για τις κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές εγγραφές για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, από σήμερα έως τη 5η Σεπτεμβρίου στις 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές στα λύκεια θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι σε λειτουργούντα τμήματα.

Επίσης, από την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις12.00 έως τη 15η Σεπτεμβρίου στις 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον διευθυντή του σχολείου, προκειμένου ο τελευταίος να τα αποστείλει στην οικεία διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.